Çözüm, Barış ve Varoluş Mücadelemizden Vazgeçmeyeceğiz

  Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan alt yönetim düzeninde, sahtekarlık, rüşvet, torpil, peşkeş, sermayeye, atanmış üst düzey yöneticilere rant sağlama had safhaya ulaşmış, bataklık boyutuna gelmiştir. Halk fakirleştirilmekte, zamlar, vergiler, geriletilen kamusal hizmetler ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edilmektedir. Yaratılan bu düzende sürdürülen nüfus ve vatandaşlık politikasıyla doğal kaynak ve alt yapı sorunları oluşmakta, okul, hastane ve … Çözüm, Barış ve Varoluş Mücadelemizden Vazgeçmeyeceğiz okumayı sürdür