Çözüm, Barış için Çağdaş, Laik Eğitim ve Toplum Yapımız için Mücadelemizden Vazgeçmeyeceğiz !

0
476

Anayasa ve Milli Eğitim Yasamıza uygun olmayan atama yapan Kamu Hizmeti Komisyonunu ve okullarımıza, batılılaşma, çağdaşlaşmayı işaret eden Atatürk’ü 10 Kasım’da anma genelgesi yollayıp, bir yandan da eğitimde çağdaşlığın ve laikliğin karşısında politikalar izleyen iki yüzlü eğitim bakanlığını protesto etmek amacıyla 5 Kasım 2019, Salı 10:00’da Kamu Hizmeti Komisyonuna ve 11:00’de Eğitim Bakanlığına KTOEÖS ve KTÖS olarak siyah çelenk koyuldu ve ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın Açıklamasının tam metni: 

Anayasamızın 1. maddesi devletin demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı laik bir Cumhuriyet olduğunu, milli eğitim yasamızın 5. maddesi ise bu doğrultuda bu devlet yapısını koruyan ve geliştiren yurttaşlar yetiştirmeyi belirler. Bu yurttaşları yetiştirecek öğretmenlerimizin atamaları kamu hizmeti komisyonunca yapılır.

Kamu Hizmeti Komisyonunun Anayasa ve Milli Eğitim Yasamıza aykırı

atama yapması kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu atama AKP iktidarının ideolojisi doğrultusunda elçiliğin kamuda yeni bir istihdam biçimi yaratma dayatmasıdır. Bu dayatmayla elçilik ülkemizde siyasal İslam’ın kadrolaşmasını sağlamayı ve dini sembollerle toplumu bölmeyi hedeflemektedir. Konu, kılık kıyafet konusu değildir. Konu ilahiyat kolejiyle, din işleri yasası, dairesiyle, vakıflar, dernekler, tarikatlar, yurtlar, kuran kurslarıyla, görevlendirme öğretmen getirme dayatmasıyla sistematik dönüştürme hamleleridir. Türkiye’ye bugün bakıldığında AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü tekçi, mezhepçi ve kendine özgürlükçü politikalarıyla şekillendirmeye zorladığı toplum modeli açıkça görülmektedir. Din, vicdan, inanç ve düşünce özgürlüğünü güvence altına alan laiklik, demokrasi ve çoğulculuk ilkesi ihlal edilmekte, zorunlu din derslerinin hak ihlali olduğuna dair AİHM kararları yok sayılmakta, uygulanmamaktadır. Hukukun üstünlüğü, laiklik ve inanç özgürlüğüyle ilgili evrensel değerlerle barışık olmayan ve bu ilkeleri tanımayan AKP iktidarı siyasal İslamcı tahakküm siyaseti gütmektedir. Anayasayla belirlenmiş tüm vatandaşlarına eşit kamusal hizmet yerine, tek bir dini, mezhebi beslemekte desteklemekte kollamakta, dayatmaktadır.

Eğitimi dini referanslara göre düzenlemiş, tüm okulları kız veya erkek imam hatip haline dönüştürüp eleştirel, akla ve bilime dayalı eğitimden uzaklaştırmıştır.

Çağdaş, demokratik gelişmiş ülkelerde kamu hizmetlerinin dinselleştirilmesi ve mezhepleştirilmesi mümkün değildir. Dinsel ve inançsal alan o dinin ve inanç gruplarının kendi özel alanlarına bırakılır. Devlet, kendi dini eğitimlerini kendi maddi imkânlarıyla sağlayan tüm bu kurumları denetlemekle, tarafsız olmakla ve inanç özgürlüğünü, inanma ve inanmama hakkını korumakla yükümlüdür. Devlet, bir dini finanse etmez. Her dinin kendisini nasıl finanse ettiğini şeffaflık ilkesi gereği denetler. Devlet,  dinler hakkında bilgilendirici olan dersin kültür olarak isteğe bağlı olacak şekilde verilmesini sağlar. Bu anlayıştan uzak AKP iktidarı ülkemizde de siyasi, sosyal ve ekonomik dayatmalarla ve elçilik aracılığıyla Türkiye’de yarattığı düzeni ülkemize de empoze etmeye çalışmaktadır.

Özgürlük diyerek kılık kıyafet konusunda başlatılan süreç bugün en etkili araç olan eğitimde siyasal İslam dayatmasıyla gerici dinci muhafazakâr kadına, çocuğa, özgürlüklere değer vermeyen, yok sayan bir toplum modeli yaratma hedefine dönüşmüştür.

Bizler KTOEÖS ve KTÖS olarak yıllardır ülkemizde gelecek nesillerimizin çağdaş bilimsel temelde laik demokratik kamusal eğitimi için mücadele etmekteyiz. Bizleri Türkiye düşmanı veya Rumcu diye nitelendirenler bilmelidirler ki bizler Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde, çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve toplum yapısında olan Türkiye’nin, yurtta ve dünyada barışı savunan Türkiye’nin destekçisiyiz.

Bizler ülkemizde çözüm, barış için çağdaş, laik eğitim ve toplum yapısı için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Tüm toplumumuzu, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerimizi

birlikte mücadeleye davet ederiz.

 

KTOEÖS                                                                            KTÖS