Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası Tahtında Çıkarılan Tüzükler

0
619

Çıraklık Yasası Tahtında çıkarılan tüzüklerin listesi_001

Çırakların Devam – Devamsızlık Tüzüğü

Çıraklık Eğitimi Tüzüğü

Çıraklık Sözleşmesi Yapılacak İşyerlerinin Seçimi, Özellikleri ve Sözleşme Esasları Tüzüğü

Çıraklık ve İşletmelerde Yapılan Meslek Eğitiminin Denetim Tüzüğü

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulu Çalışma Esasları Tüzüğü

Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Tüzüğü

İşletmelerde Meslek Eğitimi ve Sınavları Tüzüğü

Meslek Kursları Tüzüğü

Sınav Esas ve Usulleri ve Kalfalık Sınav Komisyon Oluşumu Tüzüğü

Ustalık Eğitimi ve Sınavları Tüzüğü