Blood contact properties of ascorbyl chitosan

0
99
Çalışma Sahibi:
Zülal Yalınca
Çalışma Dili:
İngilizce
E-posta adresi:
zulal.yalinca@gmail.com
Tez / Makale / Çalışma Adı:
Blood contact properties of ascorbyl chitosan
Bilgisayarınıza Yükleyin
 Blood contact properties of ascorbyl chitosan