Birleşik Kıbrıs – İki toplumlu Barış İnisiyatifi olarak Yunanistan Başbakanı Sn. Kyriacos Mitsotakis ile görüştük

0
183
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Yunanistan Başbakanı Sn. Kyriakos Mitsotakis ile Görüşme

Birleşik Kıbrıs – İki toplumlu Barış İnisiyatifinin geniş bir heyeti, 29 Temmuz 2019 tarihinde Yunanistan Başbakanı Sn. Kyriacos Mitsotakis ile Kıbrıs ziyareti sırasında bir araya geldi. Toplantıda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sn. Nicos Dendias ve diğer Yunanistan Delegasyonu üyeleri de hazır bulundu.

Heyet toplantıda, iki toplumlu barış inisiyatifinin 2009 yılında kuruluşundan bu yana geçen yıllardaki karakterini ve işlevi hakkında kısaca bilgi vererek eylemlerinin asıl amacının Kıbrıs’ın iki toplumlu, iki bölgeli federasyonda siyasi eşitlikle yeniden birleşmesi olduğunu belirtti.

Toplantıda dile getirilen ana konular şunlardır:

 1. Toplumlararası görüşmelerin mevcut çıkmazı ve statükonun devamından doğan tehlikeler
 2. Bölünmüşlüğün her iki tarafındaki belirli güçlerin ve politikacıların, yavaş yavaş çözüm temelini zayıflatma girişimleri, böylece devam eden çıkmazın sonucu olarak iki devletli bir çözüme yol açılması eğilimi.
 3. Acil olarak, BM GS Antonio Guterres tarafından herhangi bir ön koşul olmaksızın düzenlendiği şekilde Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nın yeniden toplanması ihtiyacı. Liderler, GS tarafından belirlenen 6 noktaya açıkça cevap vermek zorundadır ve Sn. Gutteres’in sunmuş olduğu, mevcut garantör sisteminin yerine geçebilecek Uygulama Anlaşmasının masaya konmasına izin vermelidir.
 4. Siyasi eşitlik konusu, bir anlaşmaya varılmasında temel olarak vurgulandı. Masaya yeni fikirler koyma girişimi, süreci uzun bir vadeye sürükleyerek tümüyle bitirmeyi hedeflemektedir.
 5. Kıbrıs çevresinde durumu çökertecek yeni gelişmeler yer almaktadır: Türkiye hâlihazırda Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde sondaj çalışması yapmaktadır ve ilgili BM kararlarına aykırı olarak Mağusa kapalı şehri açma yönünde girişimler yapılmakta ve kararlar alınmaktadır.
 6. Kuzey’de Türkiye’den yeni iş gücünün akın etmesi, ayrıca Kuzey’de her geçen gün yaşanan gelişmelerle Kıbrıs Türk Toplumunun varoluşuna yönelik tehdit oluşturan yeni koşullar, ekonomik, kültürel, eğitimsel müdahaleler, kademeli olarak siyasi iradenin Kıbrıslı Türklerin elinden alınması girişimleri sürekli olarak dile getirilmektedir.
 7. Sn. Mustafa Akıncı’nın hâlâ iktidardayken bir çözüme ulaşma zorunluluğuna dikkat çekilerek, bu sorunun tüm süreç için temel olduğu vurgulandı.
 8. İki toplumun bir anlaşmaya varılması için işbirliği yapması esastır.

 

Yunanistan Başbakanı, Garantör Devlet başkanı olarak:

 • Elinden gelenin en iyisini yapmaya ve BM GS ile Güvenlik ve Teminatlar konularında istişare sürecine katılmaya davet edilerek konuyla ilgili GS fikirlerinden tam anlamıyla faydalanarak teklif edilen yeni Uygulama Antlaşması’nın esaslı bir şekilde tartışılmasının sağlanması talep edildi.
 • Toplumlar arası müzakereleri sürdürme sürecini kolaylaştırmak ve en kısa zamanda Uluslararası Kıbrıs Konferansının yeniden düzenlenmesi için kişisel etkisini kullanması istenmiştir.

 

Birleşik Kıbrıs – İki toplumlu Barış İnisiyatifi, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’tan, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini isteyen tüm güçlerle birlikte çalışıp işbirliği yapacağı bir gelecek umudu taşındığını, bunun herkesin yararına olacağını, daha da önemlisi tüm bölgeye Barış ve İstikrar getireceğini belirtti.

Başbakan, İki toplumlu delegasyon ile diyaloğa girme olanağından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve örgütler platformu tarafından yapılan çalışmalar için minnettarlığını dile getirdi. Yakın gelecekte olumlu gelişmelere yönelik dileğini belirterek, maalesef mevcut koşulların bir çözüme ulaşma yönündeki olasılığı daha da zorlaştırarak gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi


 

Meeting with the Greek Prime Minister Mr.Kyriacos Mitsotakis

A broad delegation of the Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus has met (29/07/2019) with the Prime Minister of Greece Mr. Kyriacos Mitsotakis on the occasion of his visit to Cyprus. The Greek Minister of Foreign Affairs, Mr. Nicos Dendias and other members of the Greek Delegation were also present at the meeting.

The delegation briefly outlined the character and function of the Bi-communal Peace Initiative over the years since its inception in 2009 with the main thrust of its actions being to promote the Reunification of Cyprus in a  Bi-communal, Bi-zonal Federation with political equality.

The key issues raised at the meeting were as follows:

 1. The dangers rising out of the current deadlock regarding the Inter-communal talks and  the continuation of the status quo
 2. The attempts of certain forces and politicians on both sides of the divide to gradually undermine the basis of Solution thus leading to a two state solution as a result of the continued impasse.
 3. The need to reconvene on an urgent basis the International Conference on Cyprus in the manner set out by the UN SG Antonio Guterres without any preconditions. The Leaders have to respond clearly to the 6 points set out by the SG allowing Mr Gutteres to put on the table his proposed Implementation treaty that will be a viable replacement of existing system of guarantees.
 4. The issue of political equality was underscored as fundamental to reaching an agreement. The attempt to put on the table new ideas will drag the process far too long tending to kill the whole process.
 5. The new developments around Cyprus that consist a deterioration of the situation: Turkey is already drilling in Cyprus EEZ and there are attempts and decisions to open the closed city of Famagusta contrary to the UN relevant resolutions
 6. The developments related to the North that is being flooded with new labour from Turkey as well as the new conditions in the North that are evolving day after day and consist a threat to the existence of the Turkish Cypriot Community. Economic, cultural, educational and a  gradual shift of political power from the hands of the Turkish Cypriots is being constantly noted.
 7. The urgency of reaching a Solution while Mr.Mustafa Akinci is still in power was noted, stressing that this issue is fundamental to the whole process.
 8. The cooperation of the two communities to achieve a settlement it is fundamental.

The Greek Prime Minister, as the head a Guarantor State:

 • was invited to do his utmost and engage in the process of consultation with the UN SG on the issues of Security and Guarantees making full use of the SG ideas on the issue, ensuring that the proposed new Treaty of Implementation is properly discussed
 • was asked to exercise his personal influence to facilitate the  process for resuming the Inter-communal talks and reconvening the International Conference on Cyprus the soonest.

The Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus underlined that it would be looking  forward to a future where Greece, Turkey and Cyprus will be working and cooperating together with all forces that want the reunification of Cyprus that is going to be for the benefit of all and more importantly for Peace and Stability in the whole region.

The Prime Minister expressed his gratitude for the chance he had to engage in a dialogue with the Bi-communal delegation and expressed his appreciation for the work done by the platform of organisations. He expressed his wish for positive developments in the near future indicating that unfortunately conditions on the ground continue to evolve making the prospect of a solution more difficult.

Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus


 

Συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ.Κυριάκο Μητσοτάκη

 

Μια ευρείας σύνθεσης αντιπροσωπεία της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας Ειρήνης –Ενωμένη Κύπρος συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ.Κυριάκο Μητσοτάκη (29/07/2019) με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Κύπρο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κ.Νίκος Δένδιας και άλλα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν επίσης παρόντα στη συνάντηση.

 

Η Αντιπροσωπεία της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας Ειρήνης –Ενωμένη Κύπρος σε συντομία αναφέρθηκε στο χαρακτήρα και λειτουργία της πλατφόρμας από τη χρονιά που ξεκίνησε το 2009, με τις δράσεις της να έχουν κύριο στόχο την προώθηση της Επανένωσης της Κύπρου σε μια Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.

 Τα κύρια ζητήματα που αναφέρθηκαν στη συνάντηση ήταν τα εξής:

 

 1. Οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από το παρόν αδιέξοδο σχετικά με τις Διακοινοτικές συνομιλίες και τη συνέχιση του στάτους-κβο
 2. Τις απόπειρες ορισμένων δυνάμεων και πολιτικών και στις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής να υποσκάψουν σταδιακά τη βάση της Λύσης και να οδηγηθεί σε λύση δύο κρατών ως αποτέλεσμα της συνέχισης του αδιεξόδου
 3. Είναι ανάγκη να κληθεί ξανά με μια επείγουσα διαδικασία η Διεθνής Διάσκεψη για την Κύπρο, όπως έθεσε το θέμα ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, χωρίς προϋποθέσεις. Οι Ηγέτες θα πρέπει να απαντήσουν καθαρά στα έξι σημεία που καθόρισε ο ΓΓ του ΟΗΕ, επιτρέποντας έτσι στον κ.Γκουτέρες να θέσει στο τραπέζι των συνομιλιών την πρόταση του για Διεθνή συνθήκη η οποία θα αποτελεί μια βιώσιμη αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος εγγυήσεων.
 4. Το θέμα της πολιτικής ισότητας υπογραμμίστηκε ως πρωτεύουσας σημασίας για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Η προσπάθεια να τεθούν στο τραπέζι νέες ιδέες θα τραβήξει μακριά τη διαδικασία και θα τείνει να σκοτώσει την όλη διαδικασία.
 5. Οι νέες εξελίξεις γύρω από την Κύπρο αποτελούν χειροτέρευση της κατάστασης: Η Τουρκία ήδη προχωρεί σε γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ και υπάρχουν απόπειρες και αποφάσεις για να ανοίξει η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου ενάντια στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ
 6. Οι εξελίξεις σε σχέση με το Βόρειο μέρος, ο οποίος καθημερινά κατακλύζεται από νέο εργατικό δυναμικό από την Τουρκία καθώς επίσης οι νέες συνθήκες στο Βορρά που δημιουργούνται αποτελούν  απειλή στην ύπαρξη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας. Οι οικονομικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις που σημειώνονται σταδιακά  παίρνουν την πολιτική δύναμη από τα χέρια των Τουρκοκυπρίων.
 7. Αναφέρθηκε το επείγον να καταλήξουμε σε Λύση ενώ είναι ακόμα στην εξουσία ο κ.Μουσταφά Ακιντζί, τονίζοντας ότι αυτό είναι σημαντικό για την όλη διαδικασία
 8. Είναι σημαντική η συνεργασία των δύο κοινοτήτων για να επιτευχθεί ένας διακανονισμός

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ως επικεφαλής κράτους-εγγυήτριας δύναμης:

 • Κλήθηκε να πράξει ότι του είναι δυνατό και να εμπλακεί στη διαδικασία διαβούλευσης με το ΓΓ του ΟΗΕ στα ζητήματα που αφορούν την Ασφάλεια και τις Εγγυήσεις αξιοποιώντας στο έπακρο τις ιδέες του ΓΓ στο εν λόγω ζήτημα, διασφαλίζοντας ότι η προτεινόμενη νέα Συνθήκη της Εφαρμογής της λύσης θα συζητηθεί κατάλληλα
 • Κλήθηκε να ασκήσει το προσωπικό του κύρος για να διευκολύνει τη διαδικασία για επανέναρξη των Διακοινοτικών Συνομιλιών και να κληθεί ξανά η Διεθνής Διάσκεψη για την Κύπρο όσο το δυνατό πιο σύντομα.

 

Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης –Ενωμένη Κύπρος υπογραμμίζει ότι προσβλέπει σε ένα μέλλον όπου Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρος θα εργάζονται και θα συνεργάζονται μαζί με όλες τις δυνάμεις που επιθυμούν την επανένωση της Κύπρου η οποία θα αποβεί προς όφελος όλων και πιο πολύ θα είναι σημαντικό για την Ειρήνη και Σταθερότητα στην όλη περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε ευχαριστίες για τη δυνατότητα που είχε να εμπλακεί σε διάλογο με μια Δικοινοτική Αντιπροσωπεία και εξέφρασε την εκτίμηση του για την όλη δουλειά που γίνεται από την πλατφόρμα των Οργανώσεων. Εξέφρασε την ευχή για θετικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον υποδεικνύοντάς ότι δυστυχώς, οι συνθήκες των εξελίξεων που υπάρχουν  καθιστούν την προοπτική Λύσης δύσκολη.

Δικοινοτική Πρωτοβουλία ΕιρήνηςΕνωμένη Κύπρος

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here