Başbakana Ortak Mektup: “Dayatmalara boyun eğenler de, dayatmayı yapanlar kadar suçludur”

0
82

 

AÇIK MEKTUP 

Sayın Özkan Yorgancıoğlu

Başbakan

Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durması ve kendi kendini yönetmesi iddiası ile seçimlere girip şu anda hükümet olan CTP-BG, DP-UG Hükümeti maalesef icraatları ile kendinden önceki UBP Hükümetinin icraatlarını aratmayacak noktaya doğru gitmektedir.

Kıbrıslı Türkleri fakirleştirerek, adadan göç ettirmeye yönelik AKP Hükümetinin dayattığı paket ve zamlar aynen devam etmektedir. Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini hiçe sayan bu dayatmalara boyun eğenler de, dayatmayı yapanlar kadar suçludur. Aşağıda sıraladığımız 24 maddelik önerilerimiz Kıbrıs Türk Halkının yıllardır yaşadığı sıkıntıları özetlemektedir. Bizler sendikalar olarak her türlü mücadeleleri vererek bu sıkıntıları durdurmaya çalışırken 28 Temmuz seçimleri öncesi bugün başkanı bulunduğunuz hükümetteki siyasi partiler olarak o günlerde bizlerle omuz omuza sokaklarda kavga verdiniz. Bugün icraatın başındasınız ve yetkilisiniz. 

Bu açıdan hükümetinizin derhal şu açılımları ortaya koymasını talep ederiz.

1.Kıbrıslı Türklerin varlığını, kimliğini ve kültürünü ortadan kaldırmaya yönelik girişimlere karşı çıkılmalı, bu konulardaki yapılan icraatlar durdurulmalı

2.Kıbrıslı Türkleri yok oluşa ve göce sürükleyen, ekonomik yıkım paketi iptal edilmeli

3.Özelleştirme ve (47/2010 Kamu Görevlilerinin Maaş ve Ücretlerini Düzenleyen) Göç Yasası iptal edilmeli ve özerkleştirme yasası ivedi olarak hayata geçirilmeli

4.Her türlü özelleştirme çalışmaları durdurulmalı, halkın malı olan kurumlara devlet tarafından sahip çıkılmalıdır. Kamu işletmeleri özerk duruma getirilmelidir. Bugüne kadar, özelleştirme adı altında peşkeş çekilen kamu malları geri alınmalı, peşkeş çekenlerden hesap sorulmalıdır. Peşkeş çekilen kamu mallarının çalışanlarının mağduriyetleri acil olarak giderilmeli 

5.Dört yıldan beri uygulanan zam politikaları ile çalışanların alım gücü %40 oranında gerilemiştir. Alım gücü kaybının giderilmesi için gereken tedbirler alınmalı

6.Eşel Mobil’in eskiden olduğu gibi 2 ayda bir uygulanması için yasal düzenleme yapılmalı.

7.Tekelleşmeyi önleyecek yasalar çıkarılmalı

8.Herkese Güvenceli İş Sağlanmalı, “taşeronlaşma”, “esnek çalışma”, “geçici” çalışma koşulları ortadan kaldırılmalı

9.Sermayeye ucuz işgücü sağlama amacıyla yapılan nüfus aktarımı durdurulmalı, kaçak işçilik ve haksız rekabet yaratan kaçak işyerleri, kaçak esnaflar tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılmalıdır. Bu çerçevede yerli işgücü istihdamı teşvik edilmeli

10.Asgari Ücret günün koşullarına göre ivedi olarak yeniden belirlenmeli 

11.Asgari Ücret, Sosyal Sigorta, Sosyal Güvenlik ve İhtiyat Sandığı, Yönetim Kurullarının temsiliyetinde, emekçilerin temsilcilerinin çoğunlukta olmalı ve temsiliyet sendikalar arasında adil bir şekilde düzenlenmeli 

12.Vergilerde düzenlemeye gidilmeli, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması sağlanmalıdır. Vergi, bağışlamaktan vazgeçilmeli, etkin vergi denetimi getirilmeli, Vergi Dairesi özerk yapıya kavuşturulmalı, lüks tüketim ve servet vergileri getirilmeli 

13.Çalışma yaşamı denetim altına alınmalı, tüm çalışanların sendikalı olması sağlanmalı, sendikaların katkısı ile sosyal güvenlik yatırımlarının gerçek ücret üzerinden yapılması sağlanmalı

14.Devlette çalışanların özelde iş yapmalarının önüne geçilmeli, ikinci iş yasağı uygulanmalıdır. Aksi davrananlar cezalandırılmalı.

15.Üçlü kararnameyle yapılan siyasi atamaların kapsamı daraltılmalı, müşavirlere görev yaptırılmalı.

16.Kredi faizleri yasa ile belirlenmeli, bu amaçla devleti yönetenler gereken yasal düzenleme konusunda adım atmalıdır. Kredi faizleri düşürülerek emekcilerin ve üreticilerin önü açılmalı

17.Kalkınma Bankası ve devletten alınan, geriye dönüşü olmayan kredilerin üzerine gidilmelidir. Geriye dönüşü olmayan kredilerin verilmesinden sorumlu olanlar yargılanmalı. 

18.Ülkemizin sahillerini ve doğal güzelliklerini sermayeye peşkeş çekilmesinden vazgeçilmeli, herkese yaşanabilir, sağlıklı bir çevre sağlanmalıdır.

19.İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası hayata geçirilmeli, iş cinayetlerine artık son verilmeli.

20.Kadınların cinsel sömürü aracı olarak kullanılmasını önleyici düzenlemeler ile yaşamın her alanında eşit yurttaşlar olarak yer alabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalı 

21.Anayasal hak olan eğitimin ve sağlığın parasız hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı

22. Çalışma yasalarına uyulmalı ve toplu iş sözleşmeleri olmasına rağmen uygulanmayan yerlerde uygulamayan yetkililer hakkında yasal işlem başlatılmalı 

23.28 Belediyenin 16’sında çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmamaktadır. Bu yatırımların bir an önce yapılması için gereken tedbirler alınmalı, çalışanların yasal haklarını yatırmayan Belediye Başkanları ve Meclis üyeleri için yasal işlem başlatılmalı

24.Ülkemizin ana sorunu olan Kıbrıs meselesinin da bir an önce iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek yurttaşlığı, uluslararası alanda tek temsiliyeti olan Birleşik Federal Kıbrıs temelinde çözümlenmesi için uğraşların devam etmesini talep etmektedir.

 

Sendikal Platform olarak yukarıda belirttiğimiz taleplerin yaşam bulması için, örgütlü, bilinçli ve kararlı bir şekilde mücadele edeceğimizi, bu konularda hükümetlerimizin atacağı adımları dikkatle takip edeceğimizi, aynı zamanda Kıbrıs Türk Halkının özgür, refah, her türlü vesayetten uzak, onurlu bir yaşam sürdürmesinin yolunun yukarıda belirttiğimiz açılımların hayat bulmasından geçtiğini, bir kez daha vurgulamak isteriz. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN,DEVRİMCİ GENEL –İŞ, EMEK-İŞ, BES, EL-SEN, TEL-SEN, BANK-SEN, SAĞLIK-SEN, HAVA-SEN, Hava Trafik Çalışanları Sendikası, GIDA-SEN, LİMAN-SEN, TES, M/SA TÜRK GENEL-İŞ, KOOP-SEN,DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, PETROL-İŞ