Barış ve Varoluş Mücadelesinden Vazgeçmeyeceğiz

0
171

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan düzen, sermayeye rant sağlama, halkı vergiler, zamlar, geriletilen kamusal hizmetler ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum etmektedir. Yaratılan bu düzende sürdürülen nüfus politikasıyla doğal kaynak ve alt yapı sorunları oluşmakta, okul, hastane ve yollar yetersiz hale getirilmekte, kriminal suçlar artmaktadır. Hükümetler sermayeden yana politikalar sürdürmekte, aflar çıkarmakta, kayıt dışı ekonomiye göz yummakta, alım gücü gerileyen, trafik kazalarında canlarını kaybeden halkın sorunlarını görmezlikten gelmekte, çözüm üretmemektedir.

Toplumun demokratik değerlerinin dönüştürülmesine kayıtsız kalmakta hatta çanak tutmakta, özgürlüklerin bizzat tehdit altında olmasına neden olmaktadır.

Yaratılan bu düzenin gerçekliği inkar edilemez ve reddedilemezdir.

Kıbrıs Türk halkı yıllardır bu adada ortaya koyduğu onurlu direniş ve mücadelesiyle varlığını devam ettirmektedir.  Kıbrıs Türk halkının varlığı üzerinden hak iddia edenler, çıkar elde edenler bu mücadele sayesinde bugün bazı hak ve çıkarlardan söz edebildiği  gerçeğini aklından çıkarmamalıdır. Ayrıca Kıbrıs Türk halkına, seçilmiş liderine, haklarına, demokrasisine iradesine sürekli müdahale etmeyi, hakaret etmeyi, aşağılamayı alışkanlık haline getirmekten vazgeçmelidir. Böyle bir anlayış asla kabul edilemezdir.

Kıbrıs’ı bölmek için çaba sarf edenler, bizlere sistematik saldırı ve asimilasyon politikaları uygulayanlar ve işbirlikçileri, Türkiye’de ne yaratılmışsa buraya da empoze etme çabasında olanlar bilmelidir ki, verdiğimiz barış ve varoluş mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.

Savaşın çirkin yüzünü çocuklarımızın görmemesi için ‘barış’ için direnecek,

baskı ve müdahalelere boyun eğmeyeceğiz

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here