Barış ve Varoluş Mücadelemizden Asla Vazgeçmeyeceğiz!

0
220

BARIŞ VE VAROLUŞ MÜCADELEMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

14/10/2019

BARIŞ VE VAROLUŞ MÜCADELEMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

ABD’ye karşıymış gibi duran, oysa Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren büyük Ortadoğu projesinin baş aktörlerinden olan AKP Türkiyesinde savaşa hayır diyen akademisyenler, gazeteciler, aydınlar suçlu sayılmakta, hapse atılmakta, kendinden olmayanlar ya terörist ya da vatan haini ilan edilmekte, özgürlükler hiçe sayılarak baskıcı faşist bir düzen yaratılmış bulunmaktadır.
‘Haklı savaş’ denilerek Türk halkının ve diğer halkların alet edilmesiyle yaşatılanlar kan ve gözyaşı yanında masum insanların hayatlarını, vatanlarını, geleceklerini, zenginliklerini kaybetmelerine neden olmaktadır. ABD’nin savaş ve yayılmacı politikalarının bir parçası haline gelinirken asker, sivil, çocuk ölümleri üzerine ‘güvenlik’ tartışmak ise büyük bir çelişki yaratmaktadır.
İnsanlık tarihi savaşlarla doludur. Soykırımlarla, işkencelerle, her türlü şiddetle, kayıplarla, yıkımlarla, göçlerle, deniz kıyılarına vuran cansız çocuk bedenleriyle tanıdığımız savaşın çirkin yüzü insanlığa hep acı getirmiştir.
Yakın tarihimizde Avrupa’da yaşanan, yıkım ve çöküntü getiren savaşların sonrasında Avrupa istikrarı barışla Avrupa Birliği ve işbirliğiyle yakalamış, farklı kültürlere, dinlere ve yaşam tarzlarına ‘Demokrasi’ ile yer vermiştir. Bu sayede güvenlik sorununu aşmış, sınırları kaldırmıştır.
Kıbrıs Türk halkına, liderine, haklarına, demokrasisine sürekli müdahale eden anlayış kabul edilemezdir. Unutulmamalıdır ki bugün bahsedilen çıkarların birçoğu Kıbrıs Türk halkının yıllardır bu adada ortaya koyduğu onurlu direnişi ve mücadelesiyle varlığını devam ettirmesi sayesindedir.
Bugün tehlikeli bir şekilde Kıbrıs Türk halkını din, etnik köken, yavru olarak kategorize eden, bölen, haklarını, varlığını yok sayan anlayış bu ülkede aykırı ya da farklı her sesi kısma sevdasına düşmüş ve Türkiye’de ne yaratılmışsa buraya da empoze etme çabasına girişmiştir. Bu bir kutuplaştırma, çatıştırma siyasetidir. AKP ve Erdoğan bundan beslenmektedir
Kıbrıs’ı bölmek için çaba sarf edenler, bizlere sistematik saldırı ve asimilasyon politikaları uygulayanlar ve işbirlikçileri, bilin ki verdiğimiz barış ve varoluş mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Savaşın çirkin yüzünü çocuklarımızın görmemesi için, ‘barış’ için sonuna kadar direneceğiz.

Saygılarımızla,

Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)