Bakanlık Nerede? Ne Yapıyor?

0
944

Devlet okulları ve nitelikli kamusal eğitim için mücadele etmekte olan sendikamız eğitimde yaşananları bir kez daha ortaya koymayı görev bilmektedir:

 1. 6 Eylül 2018’de Kamu Hizmeti Komisyonu’na iki alana münhal başvurusu yapan bir öğretmen adayına 4 Eylül 2018 tarihli başkanın genel sekreterinin imzasıyla yazılı cevap verilmiş, başvurunun incelendiği ve sınava çağrılmasının uygun görülmediği belirtilmiştir.  6 Eylül’de başvuru yapanın başvurusu nasıl olur da 4 Eylül’de karara bağlanmıştır?
 2. Aynı öğretmen adayı ve onun gibi birçok kendi mezunumuz ihtiyaç olduğu halde Teknoloji Tasarım öğretmenliğine başvuramamış çünkü münhalı hiç açılmamış TC’den görevli Teknoloji Tasarım öğretmenleri birçok okulumuza görevlendirilmiştir.
 3. Elektrik elektronik öğretmenliği münhalı açılmış ancak (3 münhal) (Karpaz, Lefke, Mağusa) daha sınav yapılmadan Lefkoşa’da bir meslek lisemize bu alanda TC’den görevli öğretmen görev yapmaya başlamıştır. Bu, yeni atanacak öğretmenlerimiz görevlendirilenlerin görev süresi boyunca Lefkoşa’daki bu okula nakil alamayacaklar, sırada beklemek zorunda kalacaklar demektir. Bu, kendi öğretmenlerimize yapılan haksızlık değil midir?
 4. Motor öğretmenliği Karpaz, Lefke ve Lefkoşa’ya açılmıştır, ancak yine sınav yapılmadan Lefkoşa’daki münhal yerine aynı şekilde görevlendirme yapılmıştır.
 5. Yine aynı şekilde Makine Teknolojisi öğretmenliği münhalı (2 münhal) Lefke ve Lefkoşa’ya açılmış daha sınav yapılmadan Lefkoşa’daki münhal aynı şekildeki görevlendirmeyle doldurulmuştur. Münhal kadronun sınav daha yapılmadan görevlendirilmeyle doldurulması Yasal mıdır? Etik midir? Nedir?
 6. Sınavlara 2 gün kala Kamu Hizmeti Komisyonu adaylara SMS ile bazı sınavların ertelendiği duyurusu yapmıştır. Planlamada sıkıntıların yaşandığını gösteren bu durum yeni atanacak öğretmen kadrolarının hem eksik olacağını hem de göreve geç başlayacağını ve yine eğitimde kayıplara neden olacağını göstermektedir.
 7. Teknoloji Tasarım, Din Kültürü, Giyim, Grafik, Büro Yönetimi, İnşaat, Metal Öğretmenliği kadrolarına ihtiyaç olduğu halde münhal ilan edilmemiştir. Teknoloji Tasarım, Metal, Motor kadrolarına TC’den gelen öğretmenler görevlendirilmiştir. Kendi mezunlarımız işsizken atama beklerken bakanlık bunun yapılmasına neden izin vermekte, sessiz kalmakta, boyun eğmekte, göz yummaktadır?
 1. Kamu Hizmeti Komisyonu sınava 2 gün kala Felsefe (İngilizce) münhalını iptal etmiştir. Bunun gerekçelerini hem KHK’nın, hem de Talim Terbiye Dairesinin kamuoyuna açıklaması ve bu konudaki gerekçeleri ortaya koyması gerekmektedir.
 2. Bakanlık Lefkoşa’da bir meslek lisesinin harita Tapu Kadastro Bölümüne, gerekliliği basında ve sosyal medyada tartışma yaratan bir dal açmış ve ihtiyaç olmamasına rağmen Jeoloji öğretmenliği münhalı ilan edilmiştir. Kişiye özel gibi görünen bu durum defalarca gündeme gelmesine, getirmemize rağmen bakanlık üç maymunu oynamış hiçbir açıklama yapmamıştır.
 3. Eksik açılan kadrolara Sayın Bakan geçici alınacağını duyurmuştu ancak hala daha Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretimdeki eksik kadrolara geçici öğretmenler başlamamıştır. Eğitimde yaşanan kayıplara ne zaman dur denecektir?
 4. Kitaplar, bina, donanım eksiktir, sınıflar kalabalıktır, eğitime ve öğretmenlere saldırılmaktadır. Bazı medyatörler (Eğitim Bakanlığında görev yapan da dahil) devlet okullarını ve öğretmenleri itibarsızlaştırma çalışmaları yapmakta, hedef göstermektedir. Bakanlık yine sus pus, nerdedir?
 5. Okul binasının yıkılma tehlikesi tespit edilip raporlanan Haspolat Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri bir hafta eğitime başlayamamıştır. Öğrencilerimiz eğitim hakkından mahrum edilmiştir. İlahiyat Koleji binasının bir yıl için geçici olarak kullanılması kararı veren Bakanlık sendikamızla bir protokol imzalamış, 2019-2020 öğretim yılında Haspolat Meslek Lisesinin yeni binasında eğitim öğretime başlaması konusunda anlaşmaya varmıştır. Ancak, İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği başkanı bu konuda basına beyanat vererek vakfın ve elçiliğin buna sadece bir hafta izin vereceğini ifade etmiştir. Bu okul Bakanlığa bağlı bir okul mudur, değil midir? Okulla ilgili kararları kim veriyor? Okulu Okul Aile Birliği Başkanı mı yönetiyor?  

Ortaya koyduğumuz tüm bu sıkıntılara, dayatma ve baskılara karşı mücadelenin yanında

Bilimsel, laik, demokratik, nitelikli, herkese eşit fırsat tanıyan

Parasız, kamusal eğitim mücadelemizi de yılmadan sürdüreceğimizin

bir kez daha altını çizeriz….

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)