Alt Yapı ve Okul Güvenliği için Değirmenlik Lisesi’nde 2 saatlik uyarı grevimiz gerçekleşti

0
264

7 Mayıs 2019 Salı günü sendikamız Değirmenlik Lisesi’nde 2 saatlik uyarı grevi yaptı.

Okul aile birliğinin de destek verdiği grevimizde sendikamızın Genel Sekreteri Aziz Selengin basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın göreve geldiği günden beri eğitimdeki sorunlara çözüm üretmek yerine popülizmle günü kurtarmaya çalıştığı belirtti.

Geçtiğimiz dönem bir öğrencinin okul içerisinde uğradığı talihsiz kazaya davetiye çıkaran inşaata karşı hiçbir tedbir alınmadığı vurgulayan Selengin, Bakanlığın bu konuya da acil çare üretmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan ivedi talepler de sıralandı.

  • Talepler arasında kayıt kabul tüzüğünde acil düzenlenemeler yapılması,
  • Öğrenci sayısı azalan okullara yönlendirme yapılması,
  • Değirmenlik Lisesi’ndeki 4 dersliğin acil olarak yapılması,
  • Nakil döneminde yetersiz kalacak olan idareci ve öğretmen kadrolarının tamamlanması yer aldı.

Basın Açıklamasının tam metni:

ALT YAPI VE OKUL GÜVENLİĞİ

Eğitim Bakanlığı, göreve geldiğinden beri eğitimdeki sorunlara çözüm üretmek yerine popülizmle günü kurtarmaya çalışmaktadır. Çoğu okullarımızda olduğu gibi Değirmenlik Lisesinde de kontrolsüz nüfus akışından dolayı sınıflar kalabalıklaşmaktadır. Bölgedeki yapılaşmanın artması da önümüzdeki öğretim yılında bu okulun öğrenci sayısının artacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bunu görebilmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Bunun yanında geçtiğimiz dönem bu okulumuzda bir öğrencimizin yaşadığı talihsiz kaza ile ilgili de bakanlık kesin çözüm üretmemiş okul içerisindeki inşaat hala daha kazaya davetiye çıkarmaktadır.  Artan öğrenci sayısını sınıfları ikiye bölüp değil ders yapmayı içerisinde nefes almayı bile zor hale getiren ve çözüm ürettiğini sanan eğitim bakanlığı okulların güvenliğini göz ardı etmekte hem sözlü hem yazılı olarak bildirilmesine rağmen hem okul müdürü  hem de sendikamıza kulak tıkamaktadır.

 

Acil olarak yapılması gereken;

  • Bu bölgede artan nüfus yoğunluğundan dolayı ve ayrıca kapsam alanları dışındaki ilkokullardan gelen öğrenci sayılarının artışı bu okulun daha da kalabalık olmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı Kayıt Kabul Tüzüğünde yeniden acil düzenlemeler yapılması ve öğrenci sayısı azalan okullara yönlendirilmesine.
  • Okulumuzun tamamlanmayan dört dersliğinin, acilen yapılarak 2019-2020 öğretim yılına yetiştirilmesine.
  • Bundan dolayı nakil döneminde yetersiz kalacak olan idareci ve öğretmen kadrolarının tamamlanması gerekmektedir.

 

Bugün bu uyarı grevimiz, okullarımızda artmakta olan öğrenci sayısı karşısında hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizle okul idarelerimizin yaşadığı sıkıntıları, kaderine terk edilen okullarımızı, yatırım yapılmayıp eğitim hakkı ellerinden alınan, güvenlikleri göz ardı edilen çocuklarımızı bir kez daha ortaya koymaktır. Özelde bu okulumuzda genelde tüm okullarımızda gerekli altyapı, donanım, okul yapımı için bakanlığı göreve davet eder, nitelikli kamusal eğitim için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ederiz.

 

 

 

Aziz SELENGİN

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)