Alasya İlkokulu ve Mağusa TMK’nın Ek Derslikleri ile ilgili Gelişme İstiyoruz!

0
428

Eğitim/öğretim faaliyetlerinin planlanmasını sekteye uğratan iki önemli unsur vardır. Birincisi kaçak ve kontrolsüz nüfus yapısı, ikincisi ise öğrenci nüfus dağılımı ile ilgili yeterli denetim ve mevzuatın yürürlüğe koyulmamasıdır. Sendikalarımız,  her iki unsur ile ilgili önerilerini birçok defa basın aracılığı ile toplumla paylaşmıştır.

Yakın zamanda Tabipler Odası Başkanı Sn. Taşcıoğlu, “nüfus rakamını bilmeyen bir ülkede ne hemşirenin, ne hastanenin, ne doktorun, ne okulun ne de kanalizasyonun yeterli olacağını” ifade etti. Bu doğru teşhisi görmezden gelen siyasiler, ayrıca sorunların aynen devam etmesine vesile olmakta, sorunların çözümü önünde engel oluşturmaktadır.

Son on yılda kontrolsüz nüfus artışından ve kapsam bölgelerindeki denetimsizlikten dolayı Girne bölgesindeki ilkokullara 22 ve Gazi Mağusa bölgesindeki ilkokullara ise 20 ek derslik yapıldı. Bu kadar ek derslik yapılmasına rağmen başta Girne ve G. Mağusa olmak üzere yeni okul ihtiyaçları ve ek derslik ihtiyaçları halen güncelliğini korumaktadır.

Girne bölgesinde 16 Eylül Pazartesi günü öğrenci nüfusu ile ilgili okullarımızın kapasitelerini aşıp aşmayacağı ile ilgili belirsizlik ortada dururken, Mağusa Alasya İlkokulu ve TMK ile ilgili yapılması gereken ek dersliklerin inşasına başlanmadığını ve her iki okulun kaos ile açılacağının altını çizeriz.

Eğitim ve Kültür Bakanlığı “Taşınmaz Mal Vergileri Yasası” uyarınca Mağusa Belediyesi’nden TMK ve Alasya İlkokulu’na ikişer adet ek derslik yapılmasını talep etmiş, Mağusa Belediyesi 4 Temmuz günü yapılan 6. Toplantısı da oy birliği ile ek dersliklerin yapılması için karar üretmiş, 27 Temmuz’da ihaleye çıkmış ve 15 Ağustos tarihinde de ihalenin sonuçlanacağı ve ek dersliklerin 15 Ekim tarihinde teslim edileceği ile ilgili bilgi belediyenin internet sitesinde belirtilmiştir.

“Taşınmaz Mal Vergiler Yasası” uyarınca belediyeler topladığı emlak vergilerinin %15’ini eğitime harcamak konusunda yasal olarak zorunludurlar. Belediyeler bu harcamayı yapmamaları halinde, % 15’e denk gelen miktarı Eğitim Bakanlığı’na devretmekle yükümlü ve Eğitim Bakanlığı’da kendisine iade edilen miktarı o bölgedeki başka bir kamusal eğitim kurumunun ihtiyacını karşılamak üzere harcamakla yükümlüdür. 

Maalesef yasal zorunluluk olmasına rağmen süreç bu şekilde işlememekte, sadece birkaç belediye sorumluluğunu yerine getirmekte, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’da bu konudaki yasal yetkisini kullanmamaktadır.

Mağusa Belediyesi son dört yılda toplaması gereken emlak vergilerinin sadece yarısını toplamış, dört yılda toplayabildiği emlak vergilerinin %15’ine denk gelen 1.200.000 Türk Lirası’nın ne kadarını okulların alt yapılarının geliştirilmesine harcamıştır? Eğer harcamamışsa son dört yılda görev yapan Eğitim Bakanları gerekli yasal süreci Maliye Bakanlığı aracılığı ile neden başlatmamıştır?

Son zamanlarda Mağusa Belediyesi’nin mali yapısı ve aşırı istihdamları ile ilgili serzenişler ayyuka çıkmış, Mağusa Genel İş Sendikası ve Belediye Meclis Üyelerinin bir kısmı, Lefkoşa Belediyesi’nin eski haline benzememek için sesini sokağa taşımıştır.

Hal böyle iken, Mağusa Belediyesi’nin toplamda 870.000 Türk Lirası’na denk gelen iki okul için dört dersliği inşa etmesinde aksilikler yaşanması olasıdır.

Ek derslikler 15 Ekim’de teslimat edilse bile bir aylık bir sürede çocukların nerede eğitim alacağı belirsizliğini korumaktadır. Belediye’nin  sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde ise her iki okulda da çocuklarımızın açıkta kalacağını Sn. Çavuşoğlu’na hatırlatırız. Eğitimin olasılıklar yerine somut adımlara ihtiyacı olduğunun altını çizer, ihalelerdeki gecikmeden veya Belediyenin mali koşullarının faturasının çocuklarımıza kesilmemesini temenni ederiz.

Sn. Çavuşoğlu’na düşen görev, Maliye Bakanlığı’na başvurarak devlet katkısından ilgili miktarı bloke etmesi ve ek derslikleri tamamlamasıdır.

Bununla birlikte emlak vergilerinin  %15’ine denk gelen miktarın eğitime harcanıp harcanmadığının araştırılmasını ve  bu konuda bir küsur varsa hem belediyelerde hem de Eğitim Bakanlığı’nda suç işleyenler ile ilgili yasal süreci başlatmasını talep ediyoruz.

Konunun takipçisi olacağımız kamuoyu ile paylaşır, ek dersliklerin aciliyeti ile ilgili yetkilileri bir kez daha uyarırız.

 

 

Selma Eylem ( KTOEÖS Başkanı)

 

 

Emel Tel ( KTÖS Başkanı)