51. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURULA ÇAĞRI

0
51

Değerli öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız;

         Sendikamızın 51. Olağan (Mali) Genel Kurulu 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da sendikamızın Lefkoşa merkez binasında yapılacaktır.

Tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca nisap sağlanamazsa Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan 2019 tarihinde Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündemle toplanacaktır.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.

Gündem 

  • Açılış
  • Başkanlık Divanının Oluşturulması
  • Mali Raporun Sunulması ve Aklanması
  • Müfettiş Seçimi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu a.