5 Ekim Dünya Öğretmenleri Günü Ortak Mesajı: “Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim”

0
290

5 Ekim’de her yıl düzenlenen Dünya Öğretmenler Günü (WTD), tüm eğitimci toplumu için önemli bir etkinliktir. Öğretmenlik mesleğini kutlamak ve Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin ILO / UNESCO Tavsiye Kararını (1966) ve Yüksek Öğretim Personeli Statüsüne İlişkin UNESCO Tavsiye Kararını (1997) tanıtmak için bir fırsattır. Okul Öncesi Eğitim Personeli için İnsana Yakışır İşlerin Teşviki ile ilgili ILO Politika Kılavuzları ile tamamlanan bu araçlar, öğretmenlik mesleği için uluslararası standartları tanımlamaktadır.

Sendikalarımızın uluslar arası alanda örgütlü olduğu Eğitim Enternasyonali, bu yılki Dünya Öğretmenleri Günü temasını “Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim” olarak belirlemiştir. Bu yıl aynı zamanda eğitimin temel bir hak olarak tanındığı (1948)  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70. yıldönümünü de kapsamaktadır. Ancak, dünya çapında yaklaşık 264 milyon çocuk ve genç eğitim hakkından yoksun bırakılmaktadır. Diğer yandan dünya çapında %60’a yakın oranda 617 milyon çocuk ve yetişkin temel okuma/yazma veya sayı sayabilme becerisini kazanamamıştır. Uluslararası toplum 2015 yılında, 2030 yılına kadar herkes için kapsamlı ve eşit kalitede bir eğitim çağrısı yapan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG)-4 aracılığıyla eğitim hakkını sağlamayı taahhüt etmiştir.

Öğretmenler, çocuklara ve gençlere yüksek kaliteli eğitim sağlama ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın anahtarıdır. Bu nedenle, 2030 Eğitim Gündemini benimserken uluslararası toplum:

öğretmenlerin ve eğitmenlerin yetkilendirildiği,

yeterince istihdam edildiği,

iyi eğitilmiş, mesleki yönden nitelikli,

verimli ve etkin bir şekilde yönetilen sistemlerde,

iyi kaynaklarla motiveli ve desteklenmiş olmalarını

sağlamayı taahhüt etmiştir.

 

Öğretmenlerin gelecek nesillerin başarısını şekillendirmedeki öneminin yaygın olarak tanınmasına rağmen, öğretmenlik şu anda değerli bir meslek olarak görülmemektedir. Öğretmenlerin maaşları ve çalışma koşulları, birçok ülkede benzer eğitim düzeyine sahip mesleklerle karşılaştırılabilir değildir. Öğretmenlerin iş yükü arttırılmış, çalışma koşulları kötüleştirilmiş ve güvencesiz sözleşmeler altında giderek daha fazla istihdam edilmektedir. Sonuç olarak, öğretmenlik mesleği yetersiz eğitimle, kötü kariyer beklentileriyle ve mesleki özerklik eksikliğiyle çok sık ilişkilendirilmesinden dolayı bu mesleğin statüsünün genel durumu kötüye gitmiştir.

EI, ILO / UNESCO Tavsiyelerinin dünya çapında uygulanma derecesini değerlendirerek, üye kuruluşların kapsamlı bir araştırmasına dayanan bir öğretmen statü raporu sunulmuştur. Eğitim Enternasyonali öğretmenlerin statüsü ve öğretmenlik mesleği hakkındaki bu raporu Dünya Öğretmenleri Günü dolaysıyla yayınlanmıştır.

Bu rapora göre öğretmenler dünya çapında kötü çalışma koşulları, güvencesiz çalıştırılma, yetersiz eğitim/öğretim araçları ve yüksek düzeyde stresle baş etmektedir. Bu raporun hükümetlere uyanma çağrısı yapmayı amaçlamakta olduğunu söyleyen Eğitim Enternasyonali Genel Sekreteri David Edwards, “Hükümetler eğitime gerekli yatırımı yaparak, gerekli önemi vermelidir” mesajı vermekte, ayrıca eğitim sektöründe özelleştirme eğiliminin arttırılmasıyla ailelerin çocuklarının eğitimi için kısmen veya tamamen para ödediğini, bu durumun adaletsiz ve haksız olduğunu vurgulamıştır.

Eğitim Enternasyonali 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde

Öğretmenlerin seslerinin dünya çapında duyulması gerektiğinin altını çizmektedir.

 

Ülkemizde kamusal eğitimin gözden çıkarılıp, okullarımıza yeterli ve gerekli yatırımın yapılmadığı, bütçe ayrılmayıp okulların, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi kaderlerine terk edildiği, kontrolsüz nüfus akışından dolayı tüm okulların patlama noktasına geldiği, müfredatlarla, tüzüklerle ilgili sıkıntıların ortada durduğu, diğer yandan ise öğretmenlerimize yapılan itibarsızlaştırma, hak budama, statüsünü geriye götürme, sendikasızlaştırma çalışmalarının bulunduğu bir dönem içerisinde bulunmamıza rağmen, görevlerini layıkıyla yapan siz değerli öğretmenlerimizi dayanışmayla selamlar, bizler için uluslar arası örgütlülük ve mücadele anlamı taşıyan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüzü Kutlarız.

 

Değerli Öğretmenlerimiz,

 

5 Ekim Cuma günü Lefkoşa Büyük Han’da 19:00 – 22:00 saatleri arasında

KTOEÖS – KTÖS – DAÜSEN olarak ortak düzenleyeceğimiz

Dünya Öğretmenler Günü Resepsiyonumuza katılımınızı dileriz.

 

 

   Selma EYLEM                            Şener ELCİL                  Ege ULUCA TÜMER

 

   KTOEÖS Başkanı                  KTÖS Genel Sekreteri           DAÜSEN Başkanı