5 Ekim Dünya Öğretmenler Günümüz KUTLU OLSUN

0
135

ÖĞRETMENLER DEĞERLİDİR

Eğitim üzerinde en çok konuşulan, en çok tartışılan, toplumları bulundukları düzeyden daha ileriye götüren bir süreçtir. Her ülkede eğitim gündemin birinci maddesini oluşturmakla beraber, siyasetçilerin en çok istismar ettiği konudur.

Eğitimin ruhu öğretmendir. Öğretmensiz eğitimin olamayacağı gerçeğinin yanında, öğretmen tüm meslekleri yetiştirendir. Öğretmenliği diğer mesleklerden ayıran en önemli unsur evrenselliğidir.

Dünyamızda yaklaşık 80 milyon eğitimci ve öğretmen vardır. 36 milyon öğretmen, kurucu üyesi olduğumuz,  Eğitim Enternasyoneli adı altında örgütlenmiş durumdadır. Birleşmiş Milletler ve UNESCO 5 Ekim 1966 yılında öğretmenliğin statüsü belgesini kabul ettiğinden dolayı 1992 yılından beri tüm dünyada 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak eğitimin ve öğretmenlerin önemini vurgulamak için etkinlikler düzenlemektedir, mücadeleler öne çıkarılmaktadır.

“ Dünya Öğretmenler Gününde bu yıl, Eğitim Enternasyonali üyeleri dünya çapında herkese nitelikli eğitim ve sürdürülebilir toplumların yaratılmasında öğretmenlerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapmak için harekete geçmiştir.

Eylül 2015’te, BM üye Devletleri 2015 sonrası için yeni sürdürülebilir gelişim ajandasını kabul edecektir. Eğitim Enternasyonali ve üye örgütler 2 buçuk yıldan fazladır mücadeleleri neticesinde kapsamlı ve eşitlikçi nitelikli eğitim ve hayat boyu öğrenmenin sağlanması koşulu, önümüzdeki 15 yıl için küresel gelişmeyi zorlayacak, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Bu yılki Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle dünya çapında öğretmenleri kutlamak ve kaliteli eğitim sağlamalarını mümkün kılmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaları için öğretmenlerin güçlendirilmesinin önemini vurgulamak isteriz.

Öğretmenlerin güçlendirilmesi için gerekli koşullar kaynakları iyi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları, iyi çalışma koşulları, güven, mesleki özerklik, akademik özgürlük, kaliteli başlangıç eğitimi ve sürekli mesleki gelişimin sağlanmasıdır.

Eğitim çalışanlarının güvencesiz çalışma koşulları altında çalıştırılmaları, sıkı standardizasyon rejimler tarafından baskı altında olmaları, mesleklerini icra etmede özgürlüğe sahip olmamaları ve toplumda düşük bir statü ile karşı karşıya kaldıkları durumlarda, yüksek kalitede eğitim ve sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısı önemli bir sorun olmaya devam edecektir.

Dünya çapında eğitimcilerin öğretmenlik mesleği için bir araya gelmeleri ve hükümetlere sürdürülebilir toplumların yapılandırılması için öğretmenleri güçlendirmede somut önlemler almaları çağrısında bulunmaları zamanıdır. Yeni sürdürülebilir kalkınma çerçevesinin kabul edilmesinin ardından, bu yıl Dünya Öğretmenler Günü fırsat bilinerek, hükümetlere öğretmenlere yatırım yapılarak yeni eğitim hedeflerine ulaşma çağrısında bulunulmalıdır.”

 

SADAKA İSTEMİYORUZ

Dünyadaki ekonomik kriz bahane gösterilerek toplumların geleceğini çok yakından ilgilendiren eğitim konusunda olumsuz bir çok adım atılmaktadır. Ekonomik tedbir adı altında eğitime ayrılan bütcelerin azaltılması, öğretmen maaşlarının düşürülmesi, okulların kapatılarak birleştirilmesi, çalışma saatlerinin ve mesailerin artırılması, esnek ve güvencesiz çalıştırma, öğretmenlerin işten durdurulması son dönemde en çok görülen uygulamalardır. Nitelikli kamusal eğitimin desteklenmesi gerekirken, devlet okulları yerine, özel okulların teşvik edilerek eğitimin paralı hale getirilmesi, Kamusal eğitim hizmetini veren Öğretmenlerin değersizleştirilmeye çalışılması, geleceğimizi etkileyecek en büyük tehlikelerden bir tanesidir.

“Nitelikli ve parasız” eğitim temel bir insan hakkıdır. Eğitim toplumların geleceğini şekillendiren olduğundan dolayı ülkemizdeki kukla yönetim anlayışı Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini tehlikeye atan arayışlar içine girmiştir. Eğitim bütcesinin %75’i özel okullara ve özel üniversitelere gitmektedir. Sınırsız kaynaklar sermayeye peşkeş çekilmekte, zenginlerden vergi alınamamakta, şirketlere kaynak aktarılmaktadır. Öğretmen ihtiyacı “para yok” gerekcesi ile karşılanmazken, okullarımız öğretmensiz açılmaktadır. Öğretmenlerin güvencesiz geçici statüde çalıştırılması, yeni göreve başlayan öğretmenlerimizin maaaşlarının %40 oranında düşürülmesi,  onların ödeneklerinin kısıtlanması, yasal ödeneklerinin SADAKA gibi gösterilmesi, sürekli fakirleştirilmesi; okullara ve altyapıya önem verilememesi ortada dururken paralı,milliyetçi ve ırkçı eğitim sistemi desteklenmektedir. Gericiliğin ve yobazlığın eğitime girmesi için özel uğraş verilmektedir. İlahiyat gibi ucubeler yaratılarak ideoljik, misyoner okulları oluşturulmak istenmektedir.

Öğretmenleri toplumda itibarsızlaştırmak aydın ilerici duruşunu bozmak için sermaye, hükümet ve bazı yanlı medya ile üçgen oluşturulmuştur.

Öğretmenlerin değerlendirmelerini hiçe sayan, onlar kölelik şartlarına mahkum  eden, yaptıkları işi değersiz gösteren, aldıkları maaş ve hakları hak etmediklerini göstermeye çalışan bir kampanya başlatılmıştır. Öğretmenlere SADAKA bekleyen  dilenci muamelesi yapılmak istenmektedir.

Öğretmenler toplumun aydınlık yüzüdür. Evrensel değerlerin, barışın, kardeşliğin, insan hakları, emeğin hakları ve demokrasiye saygının yerleşmesi için uğraşan, her türlü gericilik ve yobazlığa karşı  dik duran, eğitimin metalaşmaması için mücadele veren ONURLU, ÖRGÜTLÜ, MÜCADELECİ, MUHALİF,  Öğretmen profili yok edilmek istenmektedir. Kar amaçlı Yeni Liberal politikalar ve onların kuklaları işbaşındadır. Bu anlayışlara geçit verilmeyeceğinin bilinmesini hatırlatırken, tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler gününü kutlarız.

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)