5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Panel ve Kokteylimiz Gerçekleşti

0
326

5-oct-world-teachers-day-poster-20165-ekim-paneli

5 Ekim Çarşamba Günü 19:00-20:30 saatleri arasında Fullbright’ta Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi – ETUCE ve Eğitim Enternasyonali – EI üyesi Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN ve Kıbrıslı Rum Öğretmen Sendikaları OELMEK, POED ve OLTEK ortak organizesiyle Seçilmiş Kurullara Yönelik “Güncel Eğitim Sistemleri Sorunları ve Öğretmen Çalışma Koşulları” Paneli gerçekleştirildi.

Panelde 5 Ekim Dünya Öğretmenler günü vesilesiyle toplanan 6 Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları, her iki toplumda eğitimde yaşanan sorunlar, öğretmen çalışma koşullarının durumu ve çözüm önerileri konusunda sunum gerçekleştirdi.

47f19c1de2000d8e062a7f21936c3139a7d57d06

Panelde ilk konuşmacı OLTEK Başkanı Michalis Tsiarlistos Kıbrıs’ın güneyinde Mesleki Eğitimde ve okullarda yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değindi. Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ekonomik kriz dönemi sonrasında Meslek Okullarında öğrenci yığılması yaşandığını, okulların yetersiz kaldığını, çıraklık eğitiminin ise ancak okullarda öğleden sonra yapılabildiğini belirtti. Çözüm olarak her ilde yeni birer meslek okulunun açılmasının gerekliliğini vurguladı.

dsc_0029

DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. A Tarık Timur, Kıbrıs’ın kuzeyinde yükseköğrenimde ülkemiz sorunlarına çözüm önerileri sunacak verimli araştırmaların yoksunluğuna, eğitimde ticarileşme ve nitelik sorununa, öğrencilerin üniversiteleri lise devamı olarak görmesinde yaşanan sıkıntılara değindi. Ayrıca Yükseköğretimde yanlış ve plansız oluşturulan devlet politikaları irdelenerek, bu sektörde yaşanan emek sömürüsüne çözüm olarak örgütlülüğün gerekliliğini dile getirdi.

dsc_0036

Kıbrıs’ın güneyinde orta eğitimde örgütlü OELMEK’i temsilen sendikanın Genel Sekreteri Valentina Salte kriz döneminde öğretmenlerin maaş ve emeklilik haklarında ağır kayıplar yaşandığını, hükümetin sosyal diyaloğu bitirildiğini,  hakların geliştirilmesi yönünde mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ve birçok öğretmenin eşit çalışma koşulları ile istihdam edilmeleri sorumluluklarının olduğunu vurguladı.

 

dsc_0039

KTOEÖS, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Vedat Tek ise Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitimde özelleştirme, dini muhafazakârlaştırma politikalarının hız kesmeden sürdüğünü, hükümetlerin kamusal, nitelikli, bilimsel eğitimden vazgeçtiğini, TC ile paralel eğitim sisteminde toplumsal ihtiyaçlarımıza cevap vermediğine değindi. Öğretmen Çalışma Koşullarında yaşanan en büyük sıkıntının, 2008 sonrası Göç Yasası olarak tanımlanan yasa altında istihdam edilen öğretmenlerin %40 oranında daha düşük maaşla çalıştırıldığını, birçok haklarının gasp edilmesi olduğunu belirtti. Öğretmen statüsünün yükseltilmesi ve her çocuğa eşit fırsat tanıyan kamusal, nitelikli, bilimsel eğitim verme hedefiyle hükümetlerin politika geliştirmesi için sendikaların baskı unsuru olmaya devam etmesi gerekliliğini vurguladı.

dsc_0044

KTÖS, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş genelde eğitimde yaşanan sıkıntıların benzeştiğini, Kıbrıs’ın kuzeyinde Eğitim Bakanlığının işlevsiz ve plansızlığının eğitimde kaos yaratmakta olduğunu belirtti. Devlet bütçesinden eğitime ayrılan payın 2014 yılında %13.66 iken, 2016 yılında %11,24’e düştüğünü,  Öğretmen başlangıç maaşının 700 Euro olduğu, okulların ise sıfır bütçe ile eğitim vermesinin mümkün ve sürdürülebilir olmayacağının altını çizdi.  Bir öz eleştiri yaparak öğretmen sendikalarının işbirliklerini ve dayanışmalarını daha da geliştirmeleri gerekliliğine vurgu yaparak,  Kıbrıs Çözümü sürecinde öğretmen sendikaları olarak kendilerine büyük görevler düştüğünü, sadece çözüm sürecinde değil, Birleşik bir Kıbrıs’ta eğitimin rolünün önemi göz önünde bulundurularak çözüm sonrası nasıl bir eğitim sistemi oluşturmak istediğimizi ve bu yönde kararlılıkla çalışmamız gerekliliğini ifade etti.

dsc_0017

Panelde son konuşmacı olarak Kıbrıs’ın güneyinde İlköğretimde örgütlü olan POED sendikasını temsilen Genel Sekreteri Apostolos Apostolides, son zamanlarda Kıbrıs Cumhuriyeti’nde öğretmenlerin istihdam durumuna ilişkin konularda çok kritik ve tamamen olumsuz gelişmeler yaşandığını, öğretmenlerin güvencesiz, yarı zamanlı çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu, öğretmenler arası eşitsizlik ve gelir dengesizliğin giderek kangren haline geldiğini, bunun neticesinde ise eğitimin kalitesinin de düştüğünü belirtti. Bu noktada öğretmen sendikalarının tepki göstermeye, öğretmenlerin mesleki statüsünün geliştirilmesi için ortak politikaların geliştirilmesi için mücadele ve dayanışma içerisinde olmaları gerekliliğine vurgu yapmıştır.

5-ekim-kokteyl-daveti

Panelin ardından sendikaların tüm üyelerine yönelik  20:30’da Dayanışma Evinde Kokteyl düzenlendi.

dsc_0061dsc_0057