43. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURULUMUZ GERÇEKLEŞTİ

0
89

Sendikamızın 43. Olağan (Mali) Genel Kurulu 24 Mart 2012 tarihinde aşağıdaki gündemle gerçekleşti.

1- Açılış 2- Başkanlık Divanının Oluşturulması

3- Mali Raporun Sunulması ve Aklanması

4- Müfettiş Seçimi

5- Dilek ve Temenniler

6- Kapanış

genelkuruldavet2012maligenelkurul43..pdf