4-5 Kasım 2014 ETUCE “Eğitimde Avrupa Sektörsel Sosyal Diyalog, Ulusal Düzeyde Kapasite ve Bilgi Geliştirme aracılığıyla potansiyelin arttırılması” Rapor

0
55

4-5 Kasım 2014 bruksel rapor