30 Mart – 5 Nisan 2015 Sayı 41

0
63

Çalışmalarımız / Toplantılarımız / Mücadelelerimiz

28 Mart 2015 Cumartesi günü sendikamızın merkez lokalinde 47. Olağan Mali Genel Kurulumuz gerçekleşti.

143

Sendikamızın 47. Olağan Mali Genel Kurulu 

Gündem gereği Başkanlık Divanı Ozan Çoli, Erhan Kurt ve Salih Ayyıldız’dan oluşmuştur. Mali raporlar Mali Sekreter Vedat Tek tarafından okunarak sunulmuştur. Daha sonra mali raporlar üyelerin onayına sunulmuştur. Mali Raporlar oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem devamında dilek ve temennilerde söz alan üyeler temizliğe daha fazla maddi kaynak ayrılmasını, Cumartesi günleri öğleden sonar gazette ve lavabo hizmetlerinin sağlanmasını, mali genel kurul tarihlerinin tüm üyelere SMS yoluyla duyurulması önerilmiştir.

Not: 47. Olağan Mali Genel Kurulumuzda sunulan Mali raporlar sendikamız sekreterliğinden temin edilebilir.

 

 

30 Mart Pazartesi günü 16:00’da Göç Yasası Komitemizin toplantısı gerçekleşti.

31 Mart Salı günü 15:00’de Göç Yasası Komitemizin KTÖS Komitesi ile toplantısı gerçekleşti.

31 Mart Salı günü 15:00’de Yönetim Kurulu toplantımız gerçekleşti.

1 Nisan Çarşamba günü 07:00 – 08:00 arası Göç Yasası Komitesi KTOEÖS – KTÖS Bildiri dağıtımı gerçekleşti.

1 Nisan Çarşamba günü 14:00’de Kamu-Sen de Göç Yasasında yeni eylem şekli ve şekilleri hakkında Göç Yasasına Dur De İnisiyatifinin toplantısı gerçekleşti.

1 Nisan Çarşamba günü 14:30’da Futbol Turnuvamızın organizesi için Spor Komitemizin toplantısı gerçekleşti.

2015  OGUZ TURKMEN (2)

 

 

1 Nisan Çarşamba günü 15:00’de KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na Destek Ziyaretimiz gerçekleşti.

Sendikamızdan Sertoğlu’na Tam Destek

93139

Başkanımız Tahir Gökçebel ve Mali Sekreterimiz Vedat Tek, 1 Nisan Çarşamba günü Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede KTFF Asbaşkanı Ali Karavezirler de hazır bulundu.

GÖKÇEBEL: “GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK HER ADIMI DESTEKLEYECEĞİZ”

Gökçebel, Sertoğlu’nu, izlediği politikaya destek belirtmek için ziyaret ettiklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk toplumunun adada siyasi eşit ortak toplumlardan biri olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar gasp edilen haklar, uygulanan ambargonun sıkıntısını toplum ve kurumlar olarak yakından hissettiklerini dile getiren Gökçebel, toplumun getirildiği noktanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Gökçebel, gençlerin önünü açmak için atılacak her adımı desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek, KTFF başkan ve yönetim kuruluna destek belirtti.

SERTOĞLU: “VERDİĞİNİZ DESTEK ÇOK ÖNEMLİ”

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da, verilen desteklere teşekkür ederek, “Sizin gibi güçlü sivil toplum örgütlerinin verdiği destek bizim için çok önemlidir” dedi.

Omuzlarına büyük bir yük aldıklarını, eleştirilere ve suçlamalara maruz kalabileceklerinin farkında olarak bu yola çıktıklarını dile getiren Sertoğlu, “Korkması gerekenlerin kendilerini Kıbrıs’ın mal sahipleri zannedenler” olduğunu söyledi.

Sertoğlu, amaçlarının haklarını almak olduğunu da vurgulayarak, bu haklı mücadeleye karşı çıkanların kurdukları düzenin yıkılacağını sözlerine ekledi.

 

 

2 Nisan Perşembe günü 08:00-13:00 arası KTOEÖS-KTÖS ortak 2011 sonrası Göç Yasası Mağduru öğretmenlerimizle ortak grev ve meclis eylemimiz gerçekleşti. 20 kişilik bir grup olarak Meclis’e girerek Yasa önerisi tekrardan Milletvekillerine dağıtıldı.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

DSC_0114

 

ogretmenler-meclisi-basti-912974-664x354

 

http://www.focushaber.net/dunya/ogretmenler-meclisi-basti-h17790.html

AKP hükümetlerince dayatılan ve işbirlikçi hükümetler eliyle uygulamaya sokulan paketler halkımıza mutluluk ve refah getirmek yerine, gelişmesini ve varlığını tehdit etmektedir. 4 yıldır uygulamada olan, bugün hiçbir kesim tarafından ne politik olarak ne de rasyonel olarak savunulmayan, hem hukuka hem de akla aykırı olan Göç Yasası; bu ülkede kimliğini var etmeye ve kök salmaya çalışan gençler için büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlik örneğidir. Biz KTOEÖS ve KTÖS olarak bu hukuksuzluk ve adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz.

 

Her İnsan Doğuştan EŞİTTİR.

 

Hukuk devleti adil devlettir. Adil devlet eşit işe eşit ücretin koşullarını sağlayan, çalışanları arasında ayrım yapmayan devlettir. Çalışanları işe giriş tarihlerine göre ayırarak, onların haklarını gasp etmek vicdani olmadığı gibi anayasaya, eşitliğe de uymamaktadır. Çalışanlara “Koşulları Bilerek Girdiniz” diyerek adalete sığmayan bir yaklaşımla gayri yasal, etik olmayan, adil olmayan, ayrılıkçı bir şekilde hak gaspını meşrulaştırmaya çalışmak, insanlık suçudur.

 

İnsanca, onurlu bir yaşam için her çalışanın yeterli ücret ve

sosyal haklara ihtiyacı vardır.

 

Göç Yasası’nın görüşülmesi ve konuşulması talepleri, sürekli olarak ‘çalışma yapıyoruz’ denip ötelenmektedir. Bu yasa topluma ve gençlere kanıksatılmaya çalışılmaktadır. Oyalama taktikleriyle bu yasaya karşı mücadele eden insanlar duyarsızlaştırmak istenmektedir. Özel sektör ve kamu çalışanları birbirlerine işaret edilerek içinde bulundukları duruma şükretmeleri beklenmektedir.

Kamu çalışanları arasında bile çalışma hayatı koşullarını düzenleyemeyenler, özel sektör emekçilerinin iş güvencesiz ve örgütsüz olmasını kullanarak, eşitlik ve adalet mücadelesi baltalanmaya çalışılmaktadır.

 

“Kaynak Yoktur” tam bir YALANDIR.

 

            Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “Toplumu Fakirleştirme”  sürdürülürken sözde tasarruf yapılmakta,  diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi, şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar ve daha milyarlarca liralık kaynaklar ayrıcalıklı bir kesime aktarılmaktadır.

 

Eğitimden, öğretmenden tasarrufu kabul etmiyoruz. Hakları budanan öğretmenlerin GÖÇ YASASINDA çalıştırılmasını kabul etmiyoruz.

24 Kasım 2014 tarihinde, Göç Yasası’nın kaldırılması için Yasa Önerisi Meclise sunulmuş, ivedilik tezkeresi oylanmış ve oy çokluğuyla onaylanmıştır. İvedilik alınmasının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen, hiçbir girişim yapılmaması bu konudaki politik samimiyetsizliğin göstergesidir. Daha fazla oyalanmaya sabrımız kalmamıştır. 4 ay önce ivediliği alınan tasarının komitelerde hemen görüşülmesine başlanmalıdır. Bu durumun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Tüm öğretmenleri farklı yasalara, haklara mahkûm eden,

kamusal eğitimi yok etmeye çalışan,

öğretmenler arasında büyük adaletsizlikler yaratan politikalara

 

BOYUN EĞMEYECEĞİZ.

Öğretmenin hazırlık ödeneğini bile gasp edenlere boyun eğmeyeceğiz.

Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ yasası dayatmasına boyun eğmeyeceğiz.

 Vicdani, ahlaki, yasal, adil, insani olmayan bu yasa derhal kaldırılmalıdır.

Dayatmalara Hayır

Adaletsizliğe Hayır

Fakirleşmeye Hayır

Göç Etmeye Hayır

 

Öğretmeniz, Birlikteyiz

SUSMAYACAĞIZ!

 

2 Nisan Perşembe günü 14:00’de Yönetim Kurulu toplantımız gerçekleşti. Toplantıda Yönetim Kurulu Yürütme Kurulunda görev değişikliğine karar verdi.

 

Duyurularımız

KTOEOS logo

 Değerli Öğretmenler;

Genel Sekreterimiz Mehmet Taşker tüzüğümüzün 14. Maddesinin C bendi uyarınca yönetim kurulu üyeleri tarafından görevden alınmıştır. Bu öneri 5 kişilik yürütme kurulunda çalışan 4 arkadaşımızın ortak isteği üzerine görüşülüp karara bağlanmıştır.

Bu öneriden önce de zaman zaman Mehmet Taşker arkadaşımızın sıkıntı yaratacak bireysel davranışlarını gördük. Bazen sohbetlerde, bazen toplantı sırasında kendisini dostça uyardık. Oysa son gündeme gelen Yürütme Kurulu’nun önerisinden de anlaşılacağı gibi, Mehmet Taşker arkadaşımızın örgüt kararları dışında tavırlarının sürdüğünü tespit ettik. Bunları aramızda tartışıp oyladık. İlkelerimizin ve kararlarımızın hayata geçmesinde sorun yaşanmaması için Mehmet Taşker arkadaşımızı oy çokluğu ile Genel Sekreterlik görevinden alınmasına karar verdik.

Bu karar, en yetkili kurul olan siz öğretmenlerin oyu ile seçilen Yönetim Kurulumuz tarafından, Yürütme Kurulumuzun daha uyumlu çalışması için alınmıştır.

Bizler, yönetim kurulunda farklı görüş ve düşüncelerin karar alınana kadar konuşulup tartışılmasının en demokratik hak olduğunu savunuyoruz. Ancak tüzüğümüze göre yürütme kurulunun görevi yönetim kurulunda alınan kararları birlik ve uyum içinde uygulamaktır.

 

Mehmet Taşker’in görevden alınma kararına etken olan bazı somut gerekçeler:

  • Tam profesyonel olarak tüm mesaisini sendikanın işlerine ayırması gerekirken, Yürütme ve Yönetim kurullarından habersiz kendi gündemi ile çalışması, sendika binasında bazı örgütler ve siyasi parti temsilcileri ile toplantılar yapması.
  • Yönetim Kurulumuzda konuşulup tartışılmadan “Süresiz Genel Grev” söyleminde bulunması..
  • Yönetim Kurulumuzun eğitim ve kültür amaçlı faaliyetlerde bulunan derneklere verilmesini uygun gördüğü maddi katkının üzerinde sözler verip Yönetim Kurulumuzu zorda bırakması.
  • Üç yıllık çalışma sonucunda Ek Bütünleme sınavlarını kaldırtmamıza rağmen bakanlıkla yaptığı kişisel görüşmelerde dıştan bitirme sınavlarını gündem yaparak Yönetim Kurulumuzu zorda bırakması.
  • MTÖ yetkilileri ile Yönetim Kurulumuzdan habersiz yaptığı görüşmelerle İşletmelerde Beceri Eğitimi konusunda yeni bir genelge yayınlanmasına neden olmuştur. Bu genelge var olan sorunları da çözmek yerine öğretmenlere ek yük getirmiştir.

        02.04 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev dağılımı şöyle olmuştur:

Genel Başkan: Tahir Gökçebel

Genel Sekreter: Vedat Tek

Mali Sekreter: Selma Eylem

Örgütlenme Sekreteri: Aziz Selengin

Eğitim Sekreteri: Zühre Özkaraman

 

Değerli Öğretmenler;

Yönetim ve Yürütmedeki isimler değişse dahi farklılıklarımıza rağmen  hedeflerimiz ve ilkelerimiz değişmemiştir. Biz ilkelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de yolumuza devam edeceğiz.

KTOEÖS BAĞIMSIZ BİR SENDİKADIR !!!

KTOEÖS kişi, dernek, örgüt ve partilerin Yönetim Kurulu kararlarına müdahalesini ve örgüt içinde örgüt çalışmaları yapılmasını asla kabul etmeyecektir.

 

        YÖNETİM KURULU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here