27 Ağustos – 3 Eylül 2014 Sayı 17

0
38

Sayı 17 kAPAK

GÖÇ YASASI KABUL EDİLEMEZDİR

goc yasası

2008’den sonra Mesleğe giren öğretmenlerin Emeklilik yaşı Altmışa çıkarılmış, emekli ikramiyeleri kaldırılmış, sağlık sigortaları yatırdıkları prime endekslenmiş, emekli maaşları düşürülmüş ve bunun gibi onlarca kazanılmış hakkı budanmıştır. 2010’da geçirilen GÖÇ YASASI ile de tüm öğretmenler ve çalışanların Maaşları yaklaşık % 40 düşürülmüş, tahsisatları, ödenekleri Savcılığın olumlu görüşlerine ve anayasaya rağmen ortadan kaldırılmıştır.

Öğretmenlerin ödeneği Anayasaya, Öğretmenler yasasına ve Savcılık görüşüne karşın kaldırılmıştır. Tüm Millet Vekillerine sorunlar konusunda yazılı bildirmemize rağmen tek adım atılmamıştır. Aylık on binlerce km yol giden, lojmanı, yolluğu olmayan, doğum izinleri hakkı bile düzenlenmeyen öğretmenlerin etik değerlere de sığmayacak şekilde hazırlık ödeneği kesilmiştir. Öğretmenden, Doktordan, Kamusal Hizmetten tasarruf yapan CTP-DP Halkın Hükümeti olmak vasfını yitirmiştir.

 

Çalışmalarımız – Toplantılarımız

29 Ağustos Cuma, Dayanışma Evinde 1 Eylül Dünya Barış günüyle ilgili ortak bir basın açıklaması düzenlendi.

28 Ağustos Perşembe, sendikamızda Göç Yasası Koordinasyon Komitesi toplantısı gerçekleşti.

1 Eylül Pazartesi, KTAMS’ta WFTU Genel Sekreteri George Mavrikos, uluslararası alanda sendikamızın da üyesi olduğu Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi örgütlerle toplantı gerçekleşti.

2 Eylül Salı, sendikamızın Ekoloji Komitesi toplandı. Gündem: Yenilenebilir enerji yardımcı materyali hazırlık çalışması

2 Eylül Salı, Göç Yasası ile ilgili sendika binamızda sendikalar toplantısı gerçekleşti.

 

1 EYLÜL BARIŞ GÜNÜNDE BARIŞ İSTENCİMİZİ YİNELEDİK

1 eylul

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile Barış’a bir kez daha vurgu yaparak, bölgemizdeki savaşlara ve saldırılara karşı halkların kardeşliği şiarını yükseltmek ve kendi ülkemizde kalıcı bir çözüme ve barışa ulaşma yoldaki mücadelemizin süreceğini yinelemek amacıyla 1 Eylül Pazartesi akşamı, tüm demokratik kitle örgütlerinin, birey ve aktivistlerin katılımına açık bir şekilde
Büyük Han yanında yer alan Lefke Hanı’nda saat 19.00’da
eylem ve etkiliğimiz gerçekleştirildi.

Tüm örgütler adına sendika başkanımız Tahir Gökçebel yaptığı miting konuşmasında Barış yolunda mücadelelerimizden yılmayacağımızı, birliktelikle gücümüzün yüceltileceğini ve bölünmüşlüğü ise kader olarak kabullenmeyeceğimizin vurgusu yapıldı.

 

Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulumuza Yönelik Sendikal Eğitimimiz Gerçekleşti

003

 

29 Ağustos Cuma günü Dome Hotelde Sendikamızın seçilmiş kurullarına yönelik sendikal eğitimimiz gerçekleşti. Eğitimde Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Faik Arçay, “Sendika Tüzüğüne göre Sendikanın İşleyişi” ve Sendika Avukatı Öncel Polili tarafından “Sendikal Örgütlenmelerde Hukuksal Boyut” konusunda sunumlar yapılarak tartışma oturumları gerçekleşti.