2022-2023 Öğretim Yılı Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme Bekleme Listesi – İtiraza açılan

0
2514

2022-2023 öğretim yılı nakil başvuruları sonucu oluşan Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Müdür, Müdür Muavinleri ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme Bekleme Listesi için tıklayınız: Yer Değiştirme Bekleme Listesi 05.06.2023 İtiraza Açılan

İtirazlar 7 Haziran 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar (14:30) ilgili daire müdürlüklerine yazılı olarak yapılmalıdır.

İtirazların bir nüshasının sendikamıza ulaştırılması önemlidir.