19 – 30 Nisan 2016 Sayı 79

0
121

PAKET SİYASİ, İDEOLOJİK BİR DAYATMADIR

dayatma paket

21.4.2016 tarihinde KTOEÖS’de toplanan Sendikal Platform 2016-18 Dayatma PAKETİ’ni ayrıntılı değerlendirmiştir. Yıllardır dayatılan paketlerde olduğu gibi, bu paketin de ekonomik olmaktan öte SİYASİ olduğu, yapısal hiçbir soruna çözüm getirmediği gerçeği ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur. Su ve maaş dayatmasının şantaja dönüştürülmesinin, paketin imzalanması ile eşdeğer tutulmasının AKP tarafından dayatılan SİYASİ ve İDEOLOJİK paketin içeriği, amacı ile ilgili olmasından kaynaklandığı değerlendirmesi yapılmıştır.

Paket yabancı şirketlere mal devrinin kolaylaştırılması, zengin kesimlere vergi muafiyetleri sağlanması, bazı  kurumların tasfiyesi, kamu-özel ortaklığı gibi uydurmalarla Kıbrıs Türk Toplumuna ait 3-5 kurumun da peşkeşi (tüm limanlar, belediyeler, elektrik, telekomünikasyon, tük vs özelleştirilmesi) tüm fonların kaldırlması, kooperatiflerin kapatılması, NORM kadro uygulamasına geçilerek tüm kamunun, dairelerin siyasallaştırılması, batırılan fonların yükünün yeniden çalışanlara yüklenmesi, prim kesintilerinin artırılması, genel sağlık sigortası ile sağlık giderlerinin hizmeti alacaklar tarafından karşılanması,  ölüm yaşı 71 olan bir ülkede emeklilik yaşının 65’e çıkarılması, maaşların daha da azaltılması, öğrenci burslarının, taşımacılığının kaldırılması, başkanlık sistemine geçilmesi  ve TC de yetiştirilen memurlarla ülkenin yönetilmesi, sendikaların katılımının tüm yasalardan çıkarılması,  osmanlı devletindeki kapitülasyonlar gibi, BORÇ YÖNETİM KOMİTESİNİN kurulması, yargının kontrol altına alınabileceği müdahalenin yapılması, geçirilecek yasalarla polis devletine dönüştürülmenin gerçekleştirilmesi gibi siyasi talepleri olan ENTEGRASYONCU ve SOYGUN DÜZENİNİN tüm kapılarını açacak olan bir siyasi belge durumundadır.

Bildirinin tam metni web sitemizde

Nükleere Karşı İki Toplumlu Eylem gerçekleşti

64318_headline

Çernobil faciasının 30. yıldönümünde, 26 Nisan 2016 tarihinde Çernobil mağdurlarını ateş-kes hattını boydan boya geçecek ve ara bölgeyi de kapsayacak şekilde Ledra Sokağı’nın iki yanında “insan zinciri” oluşturularak sembolik olarak anıldı, ortak bildiri okundu.

Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Yeşiller – Yurttaşlar İşbirliği, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Barış Konseyi, EDON, Kıbrıs Genç Yeşiller (NE.OI), PEO, Dev-iş, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, ÇAĞ-SEN, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği, Kıbrıs Ekoloji Hareketi (Oikologiki Kinisi), Akama’nın Dostları, Bağımsızlık Yolu, Sanatçı ve Yazarlar Birliği, HASDER, Baraka, FEMA, Kuir Kıbrıs Derneği çağrısı ile gerçekleşen eyleme, partiler, örgütler, sendikalar yanında nükleer karşıtı bağımsız aktivistler de katıldı.

Nükleer santraller geleceğimizi tehdit ediyor

11 Mart 2011’de Japonya’daki deprem ve tsunaminin etkisiyle Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen kazanın ardından yaşananlar tüm dünyada ”temiz enerji” olduğu söylenen nükleer enerjide geri adım atılmasına yol açmıştır. Öyle ki, nükleer enerjinin yaygın olarak kullanıldığı Avrupa’daki ülkeler birbiri ardına nükleer santrallerini kapatacaklarını, yenilerini kurmak isteyenler de bu planlarından vazgeçtiklerini açıklamaya başladı.

Bugün tüm dünya ülkeleri nükleer Enerjiden kurtulmaya çalışmaktadır. Kanada ve Amerika’da 1978, Almanya’da 1982 yılından bu yana Nükleer Enerji santrali siparişi yapılmadığı, Fransa’da 1997 den itibaren nükleer santrallerin işletiminin askıya alındığı, Brezilya’nın bitmekte olan ikinci santralinden ve 1.1 milyar dolar harcadığı üçüncü nükleer santralinden vazgeçtiği, İtalya’nın 1987 de yapılan referandum sonucu nükleer enerji santralini kapattığı, Almanya’nın 1991’de bitirilen SNR-300 Kalkar ve Hanau MOX tesislerini hiç işletmeden kapattığı, İspanya’nın da ayni şekilde bazı santrallerini kapattığı bilinmektedir.

Dünyada nükleer santralların yaklaşık altmış yıllık kısa tarihinde, felaket boyutunda iki büyük kaza olmuştur. Biri 1986 yılında Çernobil’de diğeri ondan yirmibeş yıl sonra 2011 de Fukuşima’da meydana gelen ve INES (Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği) e göre 7 seviyesindeki bu iki kazanın yanı sıra, 1987 yılı ile Haziran 2013 arası INES ölçeğine girmiş 611 olay yaşanmıştır. Buradan da anlaşıldığı gibi nükleer kazalar çok sık meydana gelmektedir. Bu kazaların yarattığı sağlık sorunlarının pek çoğu kısa vadede gözlemlenemese de bilimin ışığında tahmin edebilmektir ve bunlar “tamamen önlenebilir sağlık sorunu” olarak değerlendirilmelidir.

 

Dayatmalara HAYIR, Ortak Vatan için Ortak Mücadele

MAYIS (1)

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi sendikalar ve demokratik kitle örgütleri olarak 26 Mayıs Salı günü  saat 11:00’de ara bölgedeki Dayanışma Evinde 1 Mayıs ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek, ortak deklarasyonu okuduk.

Ortak Deklarasyon Metni

Bizler işçiler, emekçiler ezilen ve dışlanan tüm kesimler, bu dünyanın öfkesini başka bir dünyayı yaratma arzusuna dönüştüren direnişçiler…

1 Mayıs 2016’ıyı organize etme, mücadele bayrağını yükseltmek için yeniden bir aradayız…

1940’lı yıllarda verdikleri ortak çetin sınıfsal mücadelelerle sosyal güvenlik, sekiz saatlik çalışma günü, örgütlenme hakkı gibi Kıbrıs işçi sınıfı açısından temel kazanımların elde edebilmesini başaran Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncü işçileri saygıyla anarak, Kızıl 1 Mayıs’ını kutluyoruz.

1 Mayıs 2016’ya girerken, dünyamız ve bölgemizde yaşanan kaos gittikçe derinleşirken, bölgemizdeki sürdürülemez yapı da biz Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar üzerinde baskısını gün geçtikçe daha da arttırıyor.

Ortak bildirimizin tam metni web sitemizde

Nakil Bilgilendirme Toplantımız Gerçekleşti

006008

Bilinçli şekilde tercih yapılabilmesi ve formların eksiksiz doldurulabilmesi amacı ile 25 Nisan 2016 Pazartesi günü, saat 15.00’te sendika merkez binamızda tüm öğretmenlerimize yönelik Nakil Bilgilendirme toplantımız gerçekleşti.

12. Oğuz Türkmen Halı Saha Futbol Turnuvası 3. Hafta Sonuç ve Puan Durumu

12974371_904295869667646_4987508370339971716_nP1020259

KTOEÖS 12. Oğuz Türkmen Halı Saha Futbol Turnuvası 3. Hafta Sonuç ve Puan Durumu için lütfen linke tıklayınız: 3. Hafta Sonuç ve Puan Durumu Halı Saha

ÇALIŞMALARIMIZ / TOPLANTILARIMIZ

20 Nisan Çarşamba günü 14:00 – 16:00 saatleri arasında MHD ve KTOEÖS Mülteci Çocuklarımıza yönelik Atölye Çalışmamız gerçekleşti.

20 Nisan Çarşamba günü 14:00”de MTÖ ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Hakkında MTÖ Okul Temsilcisi ile Toplantı gerçekleştirildi.

20 Nisan Çarşamba günü 15:30’da Eylem Komitesi, Yönetim ve Alt Kurullar Toplantısı gerçekleştirildi. Gündem: 2016-2018 Paketinin Çalışması ve Muhtelif Eylemler

21 Nisan Perşembe günü 14:00’de Tüm Sendikalarla 2016-2018 Paketiyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

21 Nisan Perşembe günü 16:00-17:00 saatleri arasında PDR Derneği ile sendikamızın toplantısı gerçekleştirildi.

22 Nisan Cuma günü 10:00’da Dev-İş Olağan Genel Kurulu – KTAMS Konferans Salonunda gerçekleşti.

23 Nisan Cumartesi günü 10:30 – 12:00 saatleri arasında 1 Mayıs Toplantısı PEO Merkez Binasında gerçekleşti, ardından Elefteria Meydanında Kültürel Etkinlik gerçekleşti.

26 Nisan Salı günü 09:30’da Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliği ile toplantımız gerçekleşti.

26 Nisan Salı günü 11:00’de 1 Mayısla ilgili ortak açıklama – Dayanışma Evinde gerçekleşti.

26 Nisan Salı günü 15:30’da KTOEÖS-KTÖS-PDR toplantısı KTÖS’te gerçekleşti.

26 Nisan Salı günü 19:30’da Ledra (Lokmacı) barikatında NÜKLEERE KARŞI İKİ TOPLUMLU EYLEM gerçekleşti.

27 Nisan Çarşamba günü 11:00’de Sendikal Platform toplantısı – KTOEÖS’te gerçekleşti.

28 Nisan Perşembe günü 13:00’de Eğitim Bakanı Sn. Dr. Özdemir Berova ziyaret edildi.

28 Nisan Perşembe günü 14:00 – 16:00 saatleri arasında MHD ve KTOEÖS Mülteci Çocuklarımıza yönelik Atölye Çalışmamız gerçekleşti.

28 Nisan Perşembe günü 14:30’da Yönetim Kurulu toplantımız gerçekleşti. Gündem:1-Paket, sınıf geçme sınav tüzüğü, hazırlık ödeneği, eylemler, 2-Bilgilendirme

29 Nisan Cuma günü 15:00’de başkanımız Tahir Gökçebel Kıbrıs TV ile raprotaj gerçekleştirdi.

 

DUYURULARIMIZ

2016-2017 Öğretim Yılı Okul Eksiklikleri Taslak Çalışması

2016-2017 Öğretim yılı Müdür, Müdür Muavini, Öğretmen, Sekreter, Hademe, Köy Kadın Kursu okul eksiklikleri taslak çalışması için lütfen linke tıklayınız: 2016-2017-OKUL İHTİYAÇLARI -25.04.2015 TASLAK