1 Haziran Dünya Çocuk Günü: Çocuklarımız için Başka bir Dünya Mümkündür

0
795

science-resources1

1925 yılında Cenevre’de 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Çocukların Refahı için Dünya Konferansı’ndan sonra Çocukların Korunmasına dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. 

Bildirge esas olarak yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konulara odaklanmakta ve 1 Haziran, çocukların sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun dikkatini çekmek, çocuklara mutluluk getirmek ve çocuk konusunda teşvik etmek üzere Dünya Çocuk günü olarak belirlenmiştir. Çocuk istismarı, kaçakçılığı, işçiliği, ihmalkârlığı ve her türlü acımasızlığı yaşadığımız dünyamızı başka bir dünyaya dönüştürmek mümkündür!

Çocuklarımıza en temel hak olan nitelikli kamusal eğitimin sağlanmasının bir devletin esas görevlerinden biri olduğunu, siyasetçilere ve yetkililere 1 Haziran Dünya Çocuk günü vesilesiyle hatırlatmak isteriz. Çocuklarımıza sağlıklı, güvenli ve bilimsel eğitimi sağlayarak gelecekte mutlu, paylaşımcı, sorumluluk alabilen, eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek hepimizin görevidir. Eğitime, öğretmene ve çocuklarımıza gerekli ilgi ve önemin verilmesi ile çocuklarımıza eşit olanaklar sağlanmalıdır. Kamusal hizmet olan eğitimin özelleştirilmesi ve bu hizmetin kamusallıktan çıkarılarak lüks bir hizmet halinde metalaştırılması çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük kötülüktür.

Her çocuğumuza, bireysel gelişimini de göz ardı etmeden, bilimsel, demokratik, laik, eşit fırsatların tanındığı, parasız ve kamusal bir eğitim sağlayarak, geleceğin dünyasını şimdiden kurmuş oluruz. En değerli varlıklarımız kapitalist kar hırsı ile harcanmamalıdır.

Çocuklarımıza oyun oynayarak öğrenebilecekleri bir eğitim sisteminin oluşturulması, ezberci ve yarışmacı eğitim ile çocuklarımıza çocukluklarını unutturduğumuz, yarış atı gibi yarıştırdığımız bu sistemden artık kurtulmanın zamanının geldiğinin belirtir, eğitim bakanlığını bu konuda görevini yapmaya davet ederiz.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)