1 Eylül Dünya Barışı için Öğretmen Sendikalarından Ortak Mesaj

0
140

İnsanlık var olduğu günden beri, paylaşım kavgaları yüzünden savaşlar, göçler ve felaketler yaşamaktadır. Yaşanan son dünya savaşı, insanlığın ne kadar büyük yıkımlara sebep olabileceğini ortaya koyduğundan, barışın bir erdem olduğunu vurgulamak için 1 Eylül’de tüm dünyada barış eylemleri organize edilmektedir.

Kıbrıslılar olarak savaşın yarattığı göçlerin ve acıların ne olduğunu çok yakından bilmekteyiz. Yaşanan felaketin acılarını tüm Kıbrıslılar olarak hala daha yaşamaktayız. Ülkemizin bölünmüşlüğü tüm Kıbrıslıların acı çekmesinin temel sebebidir.

Kıbrıslı eğitimciler olarak dünyada ve adamızda yaşanan savaşların acıların ve göçlerin temel sebebinin emperyalizmin çıkar savaşları nedeni ile ırkçılığı, şovenizmi ve düşmanlığı kışkırtması olduğunu biliyoruz. Dünyamız tüm insanlığın ortak evidir ve kaynaklar tüm insanlığa yeterlidir. Adaletsiz gelir dağılımının varlığı, dünya nüfusunun %1inin oluşturan uluslararası zengin şirketlerinin dünya zenginliğinin %80ini ellerinde bulundurmalarından da görülmektedir. Son yıllarda dayatılan yeni liberal politikaların ve bölgesel savaşların temelinde ekonomik çıkarlar olduğu açıktır.

Kıbrıslı eğitimciler olarak sebebi ne olursa olsun, savaşların insanlığın yıkımına neden olduğunu biliyor ve tüm savaşlara karşı çıkıyoruz. Silahlanmaya harcanan ekonomik kaynakların insanlığı eğitimine ve refahına ayrılmasını talep ediyoruz. Savaşın ve şiddetin ancak hoşgörü ile adil paylaşımla ortadan kalkacağına inanıyoruz.

Ülkemizde savaşın yarattığı acılar ve göçlerin ancak ülkemizin birleştirilmesi ile ortadan kalkacağını vurgular, barış için ortak mücadele etme irademizi ortaya koyarız.

 

1st September World Peace Day

Teachers Union Joint Declaration

Human history has witnessed wars, mass migrations and catastrophes due to power struggles. The last world war has proven the extent of damage humanity is capable of and therefore, every year events are organized around the world on 1st of September to highlight the importance of peace.

As Cypriots we all know too well the suffering and losses that wars cause and we continue to experience the effects of the war that has torn apart our country. The division of our island is the main cause of our misery.

As educators of Cyprus, we know that the reason for violence, wars and their overall impact in Cyprus and in the world lies in imperialism’s power struggles and the racism, chauvinism and hatred they evoke. This world belongs to all of us and its resources are sufficient for us all.  However, the unfair allocation of resources are evident in the fact that the few richest transnational corporations own more than half of the wealth of the world. In addition, it is very clear that economic interests are at the heart of recent neoliberal policies forced upon us and the regional wars occurring nowadays.

As educators, we know that wars only cause pain and destruction and therefore we oppose all wars. We demand that economic resources spent on armament be directed to education and well-being of people. We believe that wars and violence can only be erased with tolerance and fair allocation of resources.

We emphasize that only through reunification will the suffering in our country be alleviated. We also reiterate our strong will to give a joint struggle for this cause.

 

KTOEÖS       KTÖS      OLTEK      POED     DAÜSEN