1-8 Mart 2015 Sayı 37

0
97

8 Mart

8 MART Organizasyon Komitesi Ortak Bildiri

Biz kadınlar, emeği ve bedeni sömürülenler, küçük zümreleri zenginleştiren savaşlardan kaçan mülteciler, savaş taktiği olarak tecavüze uğramışlar olarak haklı mücadelemizde inatçıyız. Biz kadınların mücadelesinin başlangıç veya bitiş tarihi yok; hayatlarımızın her anında özgürlüklerimizin kısıtlanmasına, haklarımınız gasp edilmesine, şiddetin her biçimine, emek sömürüsüne, adaletsizliklerin normalleştirilmesine karşı direnmek zorunda bırakılıyoruz.

Resmi tarihin susturduğu tarihimizi de iyi biliyoruz; Avrupa’da doğanın dilinden anlayıp şifa dağıtabildiği için öldürülen “cadılarız”, New York’ta daha iyi çalışma koşulları talep ederken yanarak öldürülen işçileriz,meydanları dolduran “Cumartesi Anneleri”yiz. Egemen olmayan bir türkü tuttura görelim tehdit olarak algılanan ve susturulmaya çalışılanlarız. Kadın özgürleşmesinin kendinden öte sonuçları olacağının bilincindeyiz. Her sıktığından kar çıkarmaya çalışan patriarkal kapitalizm karşısında, ekolojik yıkıma, emek sömürüsüne, ayrımcılığın her çeşidine ve neoliberal dönüşüme karşı taleplerimizi daha adil, özgür ve eşitlikçi bir toplum ve dünya için bu 8 Mart’ta da yineliyoruz

Ayrıntılı bildiri web sitemizde

Çalışmalarımız / Toplantılarımız

2 Mart Pazartesi günü 09:00’da Talim Terbiye Dairesinde Toplantı gerçekleşti. Gündem: Dıştan Bitirme, Okullarda Şubat döneminde kaydolan öğrenciler

2 Mart Pazartesi günü 11:00’de 8 Mart Organizasyon Komitesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın toplantısı gerçekleşti.

LİSELİLER 8 mART

3 Mart Salı günü 14:00’de 8 Mart Liseliler Platformu ve KTOEÖS Ortak Basın Toplantısı gerçekleşti.

 

IMG_4094

3-4 Mart 2015 tarihlerinde sendikamızın uluslar arası alanda örgütlü olduğu Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi ETUCE’nin Hollanda-Amsterdam’da gerçekleştireceği “Eğitimde Liderlik” konulu uluslar arası konferansa sendikamızı temsilen örgütlenme sekreterimiz Aziz Selengin ve Dış İlişkiler Uzmanımız Nazan Ökçün Bülbülcü katılmıştır.

4 Mart Çarşamba günü Nükleere Hayır Platformu toplantısı gerçekleşti.

4 Mart Çarşamba günü 15:00’de sendikamızın Göç Yasasına Dur De Komitesi toplantısı gerçekleşti.

6 Mart Cuma günü 15:00’de Yönetim Kurulu Toplantımız gerçekleşti. Gündem: Eylemler, Mali Genel Kurul, Dilekçeler, Bilgilendirme

8 Mart Pazar günü Dünya Emekçi Kadınlar gününde 17:00’de diğer örgütlerle Kuğulu Parkta toplanarak yürüyüş gerçekleştirildi.